فرش ماشینی درجه یک

فرش 1500 شانه

نمایش 1 تا 50 (از 50 محصول)
فرش 1500 شانه طرح افشان شاه عباسی متالیک
کد فرش : cls1519m

 فرش 1500 شانه طرح افشان شاه عباسی متالیک 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1500 شانه گل برجسته افشان زمینه کرم
کد فرش : cls1515K

 فرش 1500 شانه گل برجسته افشان زمینه کرم 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1500 شانه افشان گل ریز گل برجسته
کد فرش : cls1528

 فرش 1500 شانه افشان گل ریز گل برجسته 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1500 شانه کاشان طرح سلنا گل برجسته
کد فرش : amgh150014

 فرش 1500 شانه کاشان طرح سلنا گل برجسته 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته نقشه سارینا
کد فرش : amgh150013

 فرش 1500 شانه گل برجسته نقشه سارینا 

5,740,000 تومان

فرش ماشینی ۱۵۰۰ شانه طرح تبسم کاشان
کد فرش : amgh150012

 فرش ماشینی ۱۵۰۰ شانه طرح تبسم کاشان 

5,740,000 تومان

فرش ۱۵۰۰ شانه طرح شاهکار گل برجسته
کد فرش : amgh150011

 فرش ۱۵۰۰ شانه طرح شاهکار گل برجسته 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه طرح مانلی گل برجسته
کد فرش : amgh150010

 فرش 1500 شانه طرح مانلی گل برجسته 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه کاشان طرح سایه گل برجسته
کد فرش : amgh150009

 فرش 1500 شانه کاشان طرح سایه گل برجسته 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه تراکم 4500 گل برجسته طرح روناک
کد فرش : amgh150008

 فرش 1500 شانه تراکم 4500 گل برجسته طرح روناک 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه ماشینی طرح صدف گل برجسته
کد فرش : amgh150007

 فرش 1500 شانه ماشینی طرح صدف گل برجسته 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته نقشه قصر طلایی
کد فرش : amgh150006

 فرش 1500 شانه گل برجسته نقشه قصر طلایی 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه طرح رکسانا گل برجسته
کد فرش : amgh150005

 فرش 1500 شانه طرح رکسانا گل برجسته 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه تراکم 4500 گل برجسته نقشه غزل
کد فرش : amgh150004

 فرش 1500 شانه تراکم 4500 گل برجسته نقشه غزل 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح درنا
کد فرش : amgh150003

 فرش 1500 شانه گل برجسته طرح درنا 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح بهار
کد فرش : amgh150002

 فرش 1500 شانه گل برجسته طرح بهار 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته کاشان طرح آریانا
کد فرش : amgh150001

 فرش 1500 شانه گل برجسته کاشان طرح آریانا 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح صاحبقران
کد فرش : agh150009

 فرش 1500 شانه گل برجسته طرح صاحبقران 

5,740,000 تومان

فرش طرح بهار گل برجسته 1500 شانه
کد فرش : agh150008

 فرش طرح بهار گل برجسته 1500 شانه 

5,740,000 تومان

فرش طرح خشتی جدید 1500 شانه برجسته
کد فرش : agh150007

 فرش طرح خشتی جدید 1500 شانه برجسته 

5,740,000 تومان

فرش طرح اصفهان گل برجسته 1500 شانه
کد فرش : agh150006

 فرش طرح اصفهان گل برجسته 1500 شانه 

5,740,000 تومان

فرش گل برجسته 1500 شانه طرح طاووس
کد فرش : agh150005

 فرش گل برجسته 1500 شانه طرح طاووس 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته نقره ای طرح ملکه
کد فرش : agh150004

 فرش 1500 شانه گل برجسته نقره ای طرح ملکه 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته سیلور طرح باغ گل
کد فرش : agh150003

 فرش 1500 شانه گل برجسته سیلور طرح باغ گل 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته مدل افشان
کد فرش : agh150002

 فرش 1500 شانه گل برجسته مدل افشان 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته ریز بافت طرح روژان
کد فرش : agh150001

 فرش 1500 شانه گل برجسته ریز بافت طرح روژان 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه جدید طرح نسیم گل برجسته کاشان
کد فرش : moh1500b14

 فرش 1500 شانه جدید طرح نسیم گل برجسته کاشان 

5,740,000 تومان

فرش ماشینی 1500 شانه طرح باران
کد فرش : moh1500b13

 فرش ماشینی 1500 شانه طرح باران 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح باغ جان
کد فرش : moh1500b12

 فرش 1500 شانه گل برجسته طرح باغ جان 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه با تراکم 4500 طرح مهگل
کد فرش : moh1500b11

 فرش 1500 شانه با تراکم 4500 طرح مهگل 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح گل گشت کاشان
کد فرش : moh1500b10

 فرش 1500 شانه گل برجسته طرح گل گشت کاشان 

5,740,000 تومان

فرش طرح خشتی آفرینش 1500 شانه کاشان
کد فرش : moh1500b09

 فرش طرح خشتی آفرینش 1500 شانه کاشان 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته ماشینی طرح جواهر
کد فرش : moh1500b08

 فرش 1500 شانه گل برجسته ماشینی طرح جواهر 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه ماشینی طرح آدنا
کد فرش : moh1500b07

 فرش 1500 شانه ماشینی طرح آدنا 

5,740,000 تومان

فرش ماشینی 1500 شانه گل برجسته طرح ازمیر
کد فرش : moh1500b06

 فرش ماشینی 1500 شانه گل برجسته طرح ازمیر 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح آنکارا
کد فرش : moh1500b04

 فرش 1500 شانه گل برجسته طرح آنکارا 

5,740,000 تومان

فرش گل برجسته 1500 شانه طرح شاداب
کد فرش : moh1500b03

 فرش گل برجسته 1500 شانه طرح شاداب 

5,740,000 تومان

فرش ماشینی 1500 شانه برجسته طرح ایزدمهر
کد فرش : moh1500b02

 فرش ماشینی 1500 شانه برجسته طرح ایزدمهر 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح سالاری
کد فرش : moh1500b01

 فرش 1500 شانه گل برجسته طرح سالاری 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح خشتی ترنج دار
کد فرش : shs1500b5380

 فرش 1500 شانه گل برجسته طرح خشتی ترنج دار 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه کاشان طرح گل ریز برجسته
کد فرش : shs1500b5330

 فرش 1500 شانه کاشان طرح گل ریز برجسته 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح کلاسیک ترنج دار
کد فرش : shs1500b5300

 فرش 1500 شانه گل برجسته طرح کلاسیک ترنج دار 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح نایین
کد فرش : shs1500b5252

 فرش 1500 شانه گل برجسته طرح نایین 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته ترنج دار طرح ساحل
کد فرش : shs1500b5500

 فرش 1500 شانه گل برجسته ترنج دار طرح ساحل 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه طرح افشان گل فرنگ گل برجسته
کد فرش : shs1500b5533

 فرش 1500 شانه طرح افشان گل فرنگ گل برجسته 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح پروانه
کد فرش : shs1500b5577

 فرش 1500 شانه گل برجسته طرح پروانه 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح ماهی (ریز ماهی)
کد فرش : shs1500b5594

 فرش 1500 شانه گل برجسته طرح ماهی (ریز ماهی) 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح گل ریز
کد فرش : shs1500b5750

 فرش 1500 شانه گل برجسته طرح گل ریز 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته با زمینه کرم
کد فرش : shs1500b5858

 فرش 1500 شانه گل برجسته با زمینه کرم 

5,740,000 تومان

تاریخچه فرش 1500 شانه چیست؟

فرش 1500 شانه که از نظر  ریز بافتی، ظرافت و تعداد گره با فرش 105 رج دستباف برابری می کند، در سال 1397 در کارخانه های کاشان تولید شد.

در حال حاضر فرش 1500 شانه گل برجسته توانسته است رقیبی جدی با قالی های دستباف کاشان باشد؛ بافته ای ظریف که شبیه قالی های دستباف کاشان، تبریز و قم است و می تواند طنین انداز فضاهای رسمی و مجلل باشد.

بزرگترین کارخانه ها با وارد کردن دستگاه های وارداتی HCIx2 از شرکت وندویل بلژیک، به تولید بهترین فرش 1500 شانه در کاشان پرداختند.

تولید فرش 1500 شانه کاشان با 8 نخ رنگی بوده؛ بدین صورت که طرح و نقشه به دستگاه داده می شد و سپس بافته ای تولید می شد با طرح مورد نظر که در یک متر از عرض آن 1500 گره و در یک متر از طول آن، 4500 گره بوده.

در مرحله تکمیل این بافته به صورت گل برجسته در می آمد؛ بدین صورت که فرش ماشینی بافته شده، از روی غلطک هایی داغ عبور میکرد و قسمت هایی که با نخ هایبالک بافته شده اند، فرو می رفت و دیگر قسمت هایی که با نخ آکریلیک بافته می شد، در جای خود باقی می ماند و بدین صورت فرش 1500 شانه تولید شد.

 

فرش 1500 شانه چیست؟

آیا با جدیدترین فرش های ماشینی آشنایی دارید؟ آیا می دانید آخرین دستاورد در صنعت فرش، فرش 1500 شانه می باشد؟ این فرش های ظریف، بافته هایی هستند که تولید آن 5 برابر، قوی تر و بادقت تر از فرش های 350 شانه است و بعد از تولید این بافته ها، فرش های با شانه و تراکم بالاتری هنوز تولید نشده است.

اولین طرح های فرش 1500 شانه در کاشان تولید شده است و تولید کنندگان این شهرستان توانسته اند با وارد کردن دستگاه HCI2، این محصولات جدید را تولید کنند که در یک متر از عرض آن ها تعداد 1500 گره باشد. فرش ماشینی طرح دستباف 1500 شانه کاشان به صورت گل برجسته تولید می شوند و سطح آن صاف و یکنواخت نیست. این بافته های ظریف بسیار متفاوت از اولین فرش های ماشینی که در سال 1350 تولید شدند، هستند و تفاوت آن ها از نظر طرح و نگاره، ظرافت و زیبایی و فشردگی و انسجام است. 

 

ویژگی فرش ۱۵۰۰ شانه

از ویژگی فرش های ۱۵۰۰ شانه می توان به ظرافت، زیبایی و طرح و نقشه اصیل ایرانی آن اشاره کرد به گونه ای که طرح های فرش ۱۵۰۰ شانه، به فرش های 60 رج و 70 رج دستباف قم و تبریز شباهت دارد و از نظر نقشه، ظرافت و زیبایی از این قالی های دستباف، الهام گرفته است. در کنار داشتن ظرافت و زیبایی، فرش های ۱۵۰۰ شانه گل برجسته از خصوصیات دیگری نیز برخوردار است که سبب متمایز شدن این بافته ها از دیگر فرش های با تراکم بالا می شوند.

 

تراکم فرش های 1500 شانه

تراکم فرش های 1500 شانه، 4500 است. منظور از تراکم، یعنی تعداد گره های زده شده در یک متر از طول است. به عبارتی این بافته های زیبا در یک متر از طول شان تعداد 4500 گره دارند.

تعداد بالای گره در یک متر از طول در کنار تعداد 1500 گره در یک متر از عرض، بافته ای را تولید می کند با فشردگی و انسجام بسیار به گونه ای که هیچ ذرات ریز، پرز و گرد و غبار نمی تواند بین ریشه ها و گره های این فرش های فشرده و منسجم نفوذ کند.

 

جنس فرش 1500 شانه گل برجسته

جنس فرش 1500 شانه گل برجسته از آکریلیک هیت ست شده است و نخ آکریلیک این محصولات، جزو ظریف ترین نخ های بافت است و نمره نخ آن 50، 55 و 60 است؛ چون تعداد بالای گره در یک متر از طول و عرض، تولید کننده را مجبور به استفاده از نازک ترین نخ می کند.

دوام و استقامت فرش ١٥٠٠ شانه بالاست؛ چون نخ های آکریلیکی که برای این فرش های دستباف گونه کاشان به کار می رود، هیت ست می شوند و مقاومت نخ در این مرحله بالا می رود. بهترین فرش های 1500 شانه هیچ گونه پرزدهی ندارند و با 8 نخ رنگی آکریلیک هیت ست شده بافته می شوند.

جنس فرش های 1500 شانه گل برجسته به گونه ای است که لک و کثیفی به راحتی از روی آن پاک می شود و پرزدهی ندارد و سطح آن به دلیل بافته شدن با الیاف بدون پرز، درخشان و براق، و ضد لک و چروک است.

تفاوت جنس قالی 1500 شانه با دیگر محصولات ماشینی این است که در بافت دیگر محصولات می توان از الیاف مصنوعی ارزان تر استفاده شود؛ ولی در بافت این فرش های دستباف گونه ماشینی، حتما باید از الیاف آکریلیک هیت ست شده نازک استفاده شود.

فرش 1500 شانه

 

ضخامت فرش ۱۵۰۰ شانه گل برجسته

ضخامت فرش ۱۵۰۰ شانه گل برجسته به دلیل اینکه با نخ نازک آکریلیک با نمره 50، 55 و 60 بافته شده است، بسیار کم است و در حدود 5 یا 6 میلیمتر است و جزو فرش های بدون خاب و فشرده است.

از این رو کارشناسان فرش، استفاده از فرش های ۱۵۰۰ شانه گل برجسته با تراکم ۴۵۰۰ را برای مکان های لوکس، فضاهای رسمی و پذیرایی های کم رفت و آمد توصیه می کنند و به دلیل ضخامت کم و نازک بودن، این فرش های ماشینی گل برجسته برای فضاهای پررفت و آمد و اتاق نشیمن مناسب نیستند.

در قسمت های فرو رفته این فرش های ۱۵۰۰ شانه گل برجسته، ضخامت کمتر از قسمت های برجسته است. به دلیل ضخامت کم این فرش های ماشینی، بهتر است پایه های مبل، اجسام سنگین روی آن قرار نگیرد و در مکان هایی پهن شود که دور از نور آفتاب و رطوبت باشد و این یکی از معایب فرش های ۱۵۰۰ شانه است.

دلیل کم بودن ضخامت فرش ماشینی 1500 چیست؟ به دلیل حجم بالایی از گره در یک متر از طول و عرض، اگر طول نخ خاب زیاد باشد، باعث خابیده شدن نخ ها روی هم می شوند و بدین صورت، نقشه و نگاره اصیل سنتی نمایان نمی شود.


نرمی و لطافت

فرش های 1500 شانه به دلیل بافته شدن با نخ نازک آکریلیک با نمره 50، 55 و 60 که جزو نازک ترین الیاف مصنوعی است، سطحی نرم و لطیفی دارند و همانند فرش های دستباف ابریشمی هستند و نرمی و نازک بودن آن سبب شده است تا این بافته ها به راحتی تا شوند و انعطاف پذیر باشند. 

 

قیمت فرش 1500 شانه کاشان

به دلیل نوساناتی که در قیمت مواد اولیه بافت فرش وجود دارد و همینطور گران شدن دستگاه های وارادتی 1500 و قطعات آن، قیمت روز فرش های ۱۵۰۰ شانه کاشان بیشتر از دیگر محصولات با شانه و تراکم بالاست و شما می توانید با مقایسه قیمت فرش ماشینی 12 متری 1500 شانه با 700 شانه 12 متری و یا 1200 شانه، به این موضوع پی ببرید که این محصولات جزو گران قیمت ترین فرش های ماشینی است.

عواملی که سبب بالا رفتن قیمت فرش 1500 شانه تراکم 4500 می شود شانه و تراکم، نوع نخ، برجسته بودن طرح و نگاره آن و استفاده از دستگاه های پیشرفته وارداتی از شرکت وندویل بلژیک است. 

فرش 1500 شانه گل برجسته کاشان به دلیل اینکه در فرآیند مرحله تکمیل فرش، باید از روی غلطک هایی داغ عبور داده شود تا قسمت هایی که با نخ هایبالک بافته شده اند فرو رفته و نقش برجسته نمایان شود، این فرآیند مسلما برای تولید کننده هزینه بر است.

از این رو قیمت فرش ماشینی ۱۵۰۰ شانه بالاتر است. از طرفی تولید فرش های 1500 شانه باید توسط نیروهای مجرب و دوره دیده انجام شود و تولید آن ها دقت و مهارت فراوان می خواهد. استخدام نیروهای دوردیده و مجرب بسیار هزینه بر تر از نیروهای ساده است.

تعداد 1500 گره در یک متر از عرض و تعداد 4500 گره در یک متر از طول، سبب استفاده از الیاف بیشتر می شود و همین عاملی است برای بالا بودن قیمت فرش ۱۵۰۰ شانه گل برجسته. تراکم گره در این بافته ها، ۲۲۵۰۰۰۰ است و این تراکم نسبت به 1200 شانه ها و 1000 شانه ها بیشتر است. 

ابعاد نیز بر قیمت این بافته ها تاثیر گذارند؛ کمترین قیمت برای 1500 شانه ها مربوط است به پادری که با ابعاد 50 در 80 سانتی متر است. قیمت فرش ۱۵۰۰ شانه 6 متری که با ابعاد 2 در 3 متر بافته می شود و قیمت آن بسیار کمتر از قیمت فرش 9 متری 1500 شانه کاشان است که با ابعاد 2.5 در 3.5 متر بافته می شود. درست است که فرش 1500 شانه قیمت‌اش بالاتر از دیگر بافته های ماشینی است؛ ولی می توان با روش های خرید مناسب، این محصولات را با قیمت کمتر از بازار خریداری کنید. 

به هیچ عنوان خرید فرش های 1500 شانه را از فروشگاه های حضوری و یا فروشگاه های آنلاینی که به صورت با واسطه، محصولات را می فروشند، انجام ندهید و از کارخانه های معتبر و یا فروشگاه هایی که زیر نظر کارخانه به صورت مستقیم اداره می شوند، خریداری کنید.

قیمت فرش 1500 شانه کاشان به دلیل فروش مستقیم و بدون واسطه کمتر از فرش های 1500 شانه دیگر شهرهاست؛ چون این بافته ها در کارخانه های معتبر کاشان از جمله ساویز بافت تولید می شود و کارخانه های معتبر توانایی فروش مستقیم و بدون واسطه با قیمتی کمتر از بازار را دارند.

فرض کنید که فروشگاهی در شهری که تولید کننده نیست، فروش فرش های 1500 شانه را انجام می دهد، مسلما این فروشنده از دیگر شهرهای تولیدی از جمله کاشان، اصفهان، مشهد و... این بافته ها را خریداری کرده است.

این فروشنده باید از این شهرها، خرید فرش 1500 شانه را انجام دهد و با قیمتی بالاتر به فروش برساند. پس چه بهتر است برای دست یافتن به قیمت فرش های 1500 شانه کمتر از بازار به شهرهای تولید کننده از جمله کاشان مراجعه کنید.

برخی از فروشگاه های آنلاین که زیر نظر کارخانه اداره می شوند در روزهای پایانی سال، طرح های قدیمی تر را با قیمت کمتر ارائه می دهند و بدین صورت قیمت این بافته ها را در طرح های قدیمی تر کمتر می کنند و بدین صورت انبار را برای ورود جدیدترین فرش های 1500 شانه آماده می سازند. این فرصت طلایی برای خریدارانی که فرش 1500 را با قیمتی کمتر و کیفیت بالا می خواهند، مناسب است. 

 

خرید فرش 1500 شانه

قبل از خرید فرش 1500 شانه، به نوع مکان و فضایی که قرار است این بافته در آنجا زیبایی بیافریند دقت کنید. خرید فرش های 1500 شانه را برای مکان های کم رفت و آمد انتخاب کنید.

پس از مشخص شدن این مورد، انتخاب بهترین فرش 1500 شانه از نظر کیفیت و طرح و نگاره مهم است. شما باید کارخانه ای را برای خرید انتخاب کنید که به اصالت محصولات اش اطمینان دارید.

از افتخارات گروه تولیدی ساویز بافت یکی از کارخانه های فرش کاشان، تولید فرش های 1500 شانه کاشان است که توانایی فروش این بافته ها را در داخل و خارج از کشور داشته است.

بافندگان این کارخانه توانسته اند با نخ های ظریف و نازک آکریلیک هیت ست شده، فرش های 1500 شانه تراکم 4500 را تولید کنند که شبیه قالی های 60 و 70 رج است و طرح های آن الگو گرفته از بهترین قالی های دستباف کاشان، تبریز و قم است. قیمت فرش 9 متری 1500 شانه کاشان و دیگر ابعاد بسیار کمتر از دیگر کارخانه های تولید کننده است و دلیل آن هم فروش مستقیم و بدون واسطه این کارخانه است که توانسته است به صورت مستقیم با خریدار در ارتباط باشد. 

گروه تولیدی ساویز بافت، برای تمامی محصولات 1500 شانه به دلیل قیمت بالای آن، ضمانت نامه اصل و معتبر و گارانتی طلایی قرار داده است و افراد با خیالی راحت و آسوده می توانند خرید فرش ۱۵۰۰ شانه را به صورت اینترنتی و یا حضوری از این کارخانه انتخاب کنند و قیمت فرش های 1500 شانه در خرید اینترنتی و یا حضوری از این کارخانه یکسان است. 

ساویز بافت توانایی ارائه فرش ۱۵۰۰ شانه کاشان را در ابعاد 6 متری، 9 متری، 12 متری، 1 در 1.5 متری، 1.5 در 2.25 متری، 1 در 2 متر، 1 در 3 متر، 1 در 4 متر، پادری 50 در 80 و پشتی 50 در 100 را دارد و ابعاد سفارشی و فرش های نامتقارن را نیز در شانه 1500 و با تراکم 4500 تولید می کند.

 

خرید اینترنتی فرش 1500 شانه

در خرید اینترنتی فرش های 1500 شانه شما وارد وب سایت ساویز بافت که به دلیل داشتن گواهینامه SSL، نماد اعتماد الکترونیک و نماد ضمانت پرداخت جزو فروشگاه های اینترنتی معتبر است می شوید. در صفحه اصلی وب سایت تمامی فرش های ماشینی کاشان بر اساس شانه و تراکم دسته بندی شده اند.

شما وارد شاخه 1500 می شوید و از میان جدیدترین طرح فرش ۱۵۰۰ شانه، طرح و رنگ مورد نظر را انتخاب می کنید. عکس فرش 1500 شانه در طرح های جدید تر جلوتر از طرح های قدیمی تر به نمایش گذاشته شده است. بدین صورت شما می توانید فرش 1500 شانه جدید را با کمترین هزینه و آسان ترین روش خریداری کنید. بعد از سفارش، اگر طرح و رنگ در انبار موجود بود، نسبت به ارسال آن اقدام می شود.

 

خرید حضوری فرش 1500 شانه کاشان

خرید حضوری فرش 1500 شانه کاشان برای کسانی است که می خواهند کیفیت و زیبایی این بافته ها را از نزدیک ببینند. گروه تولیدی ساویز بافت مراجعه حضوری را برای این افراد فراهم کرده است و افراد می توانند برای خرید به کارخانه مراجعه کنند.

قیمت فرش ماشینی ۱۵۰۰ شانه در خرید حضوری و یا اینترنتی به صورت عمده و قیمت تولیدی است. این نوع خرید برای فروشندگانی مناسب است که در دیگر شهر ها زندگی می کنند و قصد خرید عمده فرش های 1500 شانه را دارند.

 

طرح های فرش ماشینی 1500 شانه

طرح های فرش ماشینی 1500 شانه شبیه قالی های دستباف است که برجسته بودن طرح و نگاره، زیبایی فرش ماشینی طرح دستباف 1500 شانه را بیشتر کرده است. طرح های این محصولات ظریف تر، ریز نقش تر و شلوغ تر از طرح های 1200 شانه و 1000 شانه است و طرح های آن به صورت سنتی و اصیل و کلاسیک با نگاره های شلوغ است و کمتر کسی از طرح های فرش ماشینی 1500 در دکوراسیون های مینیمال و مدرن استفاده می کند.

فرش 1500 شانه طرح افشان، طرح خشتی و طرح لچک و ترنج از طرح های پرفروش 1500 شانه کاشان است که جزو مدل های فرش پذیرایی هستند و می توان از این طرح های سنتی و کلاسیک در انواع پذیرایی ها استفاده کرد.

 

فرش 1500 شانه طرح افشان

فرش 1500 شانه طرح افشان از پرفروش ترین و زیباترین فرش های 1500 شانه است که ظرافت و زیبایی گل های طرح و نقشه افشان 1500 شانه قابل مقایسه با افشان های دیگر شانه و تراکم ها نیست. نقشه افشان به صورت گل برجسته روی زمینه فرش حکاکی شده است و جلوه طرح را بیشتر ساخته است.

در این طرح گل های شاه عباسی، گل های رز فرنگ، شاخه های اسلیمی به صورت پراکنده در سراسر متن قالی هستند و تمامی فرش را تحت پوشش قرار داده اند و طرح و نقشه فاقد لچک و ترنج است که حذف ترنج سبب مناسب بودن این فرش برای دکوراسیون های مدرنیته شده است. فرش های افشان 1500 شانه در رنگ های لایت و روشن برای دکورسیون های مینیمال مناسب است. 

یکی از ویژگی های طرح های افشان 1500 شانه این است که پیوستگی و ارتباط بین تمامی گل ها و شاخ و برگ های درون طرح وجود دارد و این ویژگی به بزرگ نشان دادن فضاهای تنگ و کوچک کمک می کند. 

 

فرش خشتی 1500 شانه

فرش های خشتی 1500 شانه یکی از طرح های سنتی و کلاسیک هستند که خشت هایی با اشکال مربعی شکل، مستطیلی شکل، در کنار هم به صورت منظم چیده شده اند و طرح های داخل آن نقش مایه های بته جقه، گل های شاه عباسی، گل های رز فرنگ، گل و گلدان های زیبا، بته جقه و... است که هر خانه و خشتی نقش مایه اش از خشت کناری متمایز است؛ البته فرش های خشتی افشان بدین صورت است که طرح افشان در تمامی خشت ها پراکنده شده است و ادامه طرح یک خشت در خشت کناری است.

 

فرش لچک ترنج 1500 شانه

فرش لچک ترنج 1500 شانه از طرح های قالی های دستباف قدیمی است که ترنج آن نماد حوض های آب می باشد. ظرافت و زیبایی فرش طرح ترنج دار وقتی به صورت 1500 شانه با تراکم 4500 باشد، بیشتر است و طرح و نقشه لچک و ترنج زیباتر است و جلوه بهتری دارد. فرش های ترنج دار 1500 شانه به صورت طرح ترنج دور لچک، فرش 1500 شانه لچک تره، طرح های ترنج دار تلفیقی و... ارائه می شوند.

طرح ترنج و لچک جزو محبوب ترین طرح های اصیل ایرانی است که طراحان، این طرح را با طرح افشان یا طرح خشتی ترکیب کرده و طرح تلفیقی از فرش 1500 شانه را ایجاد کرده اند که امروزه در رنگ های لایت، کرم و رنگ های خنثی تولید می شود.

 

فرش 1500 شانه جدید و رنگ بندی آن

رنگ بندی فرش های 1500 شانه جدید متفاوت است و با رنگ زمینه مختلف تولید می شود، بر خلاف قالی های دستباف که با رنگ زمینه لاکی، سرمه ای، مله ای، کرم بافته می شوند.

برای تناسب رنگ فرش 1500 شانه جدید با دیگر وسایل در اتاق پذیرایی، قوانینی وجود دارد که رعایت کردن این قوانین و اصول، زیبایی فضای دکوراسیون را بالا برده و سبب ایجاد هارمونی می شود.

 

فرش ماشینی ۱۵۰۰ شانه کرم

فرش های 1500 شانه کرم برای پذیرایی های کوچک و کم نور مناسب است بالاخص فرش ماشینی ۱۵۰۰ شانه افشان کرم رنگ که نوعی خطای دید در فضاهای کوچک ایجاد می کند و دکوراسیون را بزرگتر جلوه می دهد. فرش های کرم در طرح های سنتی، فضا را سلطنتی جلوه می دهدد و به راحتی با انواع رنگ ها ست می شوند و فضایی زیبا را به وجود می آورند.

فرش های کرم طوسی 1500 شانه، فرش کرم طلایی و یا کرم گردویی جزو رنگ های جدید است و کرم لایت ساده برای دکوراسیون های مینیمال مناسب است. فرش های کرم رنگ و ست کردن آن با مبلمان چوبی قهوه ای فضای گرمی را به وجود می آورد. 

از آنجایی که طرح های فرش ماشینی ۱۵۰۰ شانه همه شلوغ و پرنگاره است، بهتر است از رنگ های زمینه روشن 1500 شانه استفاده شود. طرح و نگاره سنتی اصیل ایرانی با رنگ زمینه روشن از قبیل کرم، زیبایی بی نظیری را به وجود می آورد.

 

فرش فیلی ۱۵۰۰ شانه

فرش های فیلی 1500 شانه یکی از رنگ های خنثی است که به راحتی با رنگ های گرم و سرد می شود. فرش رنگ فیلی 1500 شانه را می توانید در پذیرایی های لوکس و مجلل، با رنگ های سفید، آبی، کرم، مشکی، طوسی روشن یا تیره است. برای دکوراسیون های مینیمال و مدرنیته بهتر است فرش فیلی 1500 شانه را با رنگ سفید، کرم، طوسی و یا مشکی ست کنید.

رنگ فیلی کمی تیره تر از رنگ کرم است و آلودگی و کثیفی را کمتر نشان می دهند. ترکیب رنگ سفید و فیلی برای دکوراسیون های امروزی کوچک مناسب است و فضا را بازتر نشان می دهد. اکر قصد ترکیب رنگ فیلی با آبی را دارید بهتر است از وسایل زینتی و اکسسوری های رنگ های گرم استفاده کنید.

 

فرش طوسی ۱۵۰۰ شانه

یکی از رنگ های جدید سال رنگ طوسی و فرش طوسی 1500 شانه جزو فرش های پرفروش سال جدید بوده است. رنگ طوسی شامل طوسی کمرنگ تا طوسی تیره که همان فرش زغالی یا دودی است می شود. می توانید در پذیرایی های مدرنیته فرش طوسی 1500 شانه را با رنگ زرد ترکیب کنید و فضایی پرانرژی و شادی آور را ایجاد کنید.

رنگ زمینه طوسی صیقلی و براق است که طرح و نگاره سنتی روی آن جلوه زیبایی دارد. استفاده از این فرش طوسی در پذیرایی، نوعی صمیمیت را ایجاد می کند و برای پذیرایی های لوکس می توانید این رنگ فرش ۱۵۰۰ شانه کاشان را با مبلمان نقره ای رنگ و یا طلایی رنگ ست کنید. 

اگر فضای پذیرایی کوچک و کم نور است و یا برای پذیرایی های به سبک مینیمال می توانید فرش طوسی 1500 شانه را با سفید ست کنید. ترکیب طوسی با صورتی یا بنفش، برای دکوراسیون های مدرنیته مناسب است و فضایی سرزنده و شاد را ایجاد می کند.

 

فرش ۱۵۰۰ شانه سرمه ای

فرش های 1500 شانه سرمه ای جزو رنگ های زمینه تیره هستند که برای مکان های دلباز و پذیرایی های بزرگ مناسب می باشند. طرح های فرش 1500 شانه جزو طرح های سنتی شلوغ هستند و بهتر است از این طرح های شلوغ با رنگ زمینه سرمه ای در دکوراسیون هایی استفاده شود که رنگ دیگر وسایل از جمله مبل ها و پرده ها به رنگ روشن باشد.

می توانید رنگ سرمه ای را با آبی، صدفی یا کرم در دکوراسیون های سلطنتی و یا با سفید در دکوراسیون های مدرنیته ست کنید. حتی در پذیرایی های های امروزی ست کردن فرش سرمه ای 1500 با مبلمان خاکستری بی نظیر است. ترکیب سرمه ای با زرد نیز برای دکوراسیون های مدرنیته مناسب است.

 

فرش ۱۵۰۰ شانه فیروزه ای

فرش 1500 شانه فیروزه ای جزو رنگ های آرامش بخش است و می تواند فضایی دور از استرس و اضطراب را ایجاد کند. می توانید در پذیرایی کوچک، فرش 1500 آبی فیروزه ای را با مبلمان کرم رنگ و یا طوسی رنگ ست کنید.

استفاده از رنگ آبی در دکوراسیون های سلطنتی توصیه می شود و می توانید این رنگ را با سفید ست کنید و این ترکیب برای جهیزیه عروس نیز مناسب است. در دکوراسیون های سلطنتی و مجلل، استفاده از فرش 1500 فیروزه ای و ترکیب آن با طلایی، بژ، کرم و یا طوسی فوق العاده است. 

لازم به ذکر است از آنجایی که طرح های فرش 1500 شانه همگی شلوغ و پرنگاره هستند بهتر است مبل ها و پرده ها را ساده بگیرید تا فضای پذیرایی ناموزون نباشد.

 

ابعاد فرش 1500 شانه تراکم 4500

ابعاد فرش 1500 شانه تراکم 4500 به صورت استاندارد و غیر استاندارد ارائه می‌شود. ابعاد غیر استاندارد آن شامل بافته 24 متری (3 در 8 متر)، 18 متری (3/5 در 5 متر)، 15 متری (3 در 5 متر) و دیگر ابعاد درخواستی مشتری است و در صورت تمایل مشتری به داشتن این ابعاد و یا درخواست ابعاد سفارشی، بافته باید به صورت جفت تولید شود.

چون دستگاه‌های بافندگی فرش ماشینی به صورت جفت زیر و رو، بافته‌ای را تولید می‌کنند و سفارش سایز مشتری در ابعاد غیر‌استاندارد چون فقط توسط یک مشتری درخواست داده می‌شود، پس تولید به صورت جفتی خواهد بود و مشتری باید قیمت فرش 1500 شانه تراکم 4500 را به صورت جفتی بپردازد.

مشتری‌ای را فرض می کنیم که فضایی غیر نامتقارن دارد و از طرفی توان خرید فرش ۱۵۰۰ شانه تراکم ۴۵۰۰ گل برجسته به صورت جفت را ندارد و به دنبال ابعاد سفارشی برای فضای غیر متقارن است. ابعاد این فضای نامتقارن، به کارشناسان تولیدی ساویز بافت ارائه داده می شود و سپس راهکار تقسیم ابعاد فضا، به دو فضای کوچکتر داده می شود. بدین صورت که اگر فضای اتاق 3 در 4 است، کارشناسان دو تخته فرشی تولید می کنند به دو سایز کوچک تر برای این فضا.

ابعاد استاندارد فرش 1500 شانه گل برجسته، به صورت 12 متری، 6 متری، 9 متری است که به ترتیب با طول و عرض 3 در 4 متر، 2 در 3 متر و 2.5 در 3.5 متر ارائه می شود. فرش ماشینی گل برجسته 1500 شانه در ابعاد قالیچه ای و کناره و پشتی نیز به صورت 1 در 1.5 متر، 1.5 در 2.25 متر، 1 در 2 متر، 1 در 3 متر، 1 در 4 متر، 50 در 80 و 50 در 100 نیز تولید می شود.

 

آیا فرش ۱۵۰۰ شانه خوب است؟

سوال بسیاری از خریداران این است که فرش ۱۵۰۰ شانه خوبه یا نه؟ در جواب این سوال باید به نوع دکوراسیون توجه کرد. از آنجایی که این محصولات جزو فرش های ماشینی ریز بافت هستند و بسیار نازک می باشند و سطح آن بدون خاب و فشرده و سفت است، پس باید در مکان هایی استفاده شود که رفت و آمد کم است چون به دلیل نازکی، این فرش ماشینی روی سطح حرکت کند و توصیه می شود که در مکان هایی استفاده شود که رفت و آمد کم است و یا برای جلوگیری از حرکت آن روی کف پوش، از ترمز فرش استفاده شود. 

فرش های 1500 شانه گل برجسته برای کاخ ها، فضاهای مجلل، پذیرایی هایی که جدا از هال و نشیمن هستند مناسب می باشد و چون ارتفاع نخ خاب آن ها بین 5 تا 6 میلیمتر است کف پوش مناسبی برای فضاهایی که از مبل استفاده نمی شود مناسب نیست. طرح های فرش 1500 شانه، سنتی و کلاسیک اصیل ایرانی است پس اگر به دنبال طرح های مدرن و فانتزی هستید، این بافته ها با طرح های اصیل ایرانی، گزینه مناسب و خولی برای شما نیست.

 

نکات مهم برای بهترین فرش های 1500 شانه

بهتر است در نگهداری این فرش های ظریف کوشا باشید و نکات مهم برای فرش های 1500 شانه را بدانید:

  • شستن فرش های 1500 شانه را به قالیشویی های مورد اعتماد بدهید و از شستن آن ها در منزل خودداری کنید.
  • روی سطح ناهموار این فرش های ماشینی را پهن نکنید.
  • در هنگام خرید فرش 1500 شانه به برچسب پشت فرش دقت کنید تا مشخصات کامل را داشته باشد و به آرم شرکت روی برچسب و علامت استاندارد آن دقت کنید. 
  • از مکان های معتبر خرید این فرش های ماشینی دستباف گونه را انجام دهید. خرید مستقیم از کارخانه شما را به فرش 1500 شانه اصل با قیمت زیر بازار می رساند.
  • در خرید اینترنتی بهترین فرش 1500 شانه دقت کنید که فروشگاه زیر نظر تولید کننده باشد و از فروشگاه هایی که طرح های جدید را ارائه می دهند خریداری کنید و به رزومه تولید کننده، ضمانت نامه و گارانتی توجه کنید.