فرش ماشینی درجه یک

فرش 1200 شانه

نمایش 1 تا 60 (از 242 محصول)
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هلن
کد فرش : and1200b07

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هلن 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلربا
کد فرش : and1200b06

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلربا 

سفارش تلفنی محصول

فرش گل برجسته ۱۲۰۰ شانه طرح بهشت
کد فرش : and1200b04

 فرش گل برجسته ۱۲۰۰ شانه طرح بهشت 

سفارش تلفنی محصول

فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته طرح آیسا
کد فرش : and1200b03

 فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته طرح آیسا 

سفارش تلفنی محصول

فرش ماشینی ۱۲۰۰ شانه کاشان طرح آرمان گل برجسته
کد فرش : and1200b02

 فرش ماشینی ۱۲۰۰ شانه کاشان طرح آرمان گل برجسته 

سفارش تلفنی محصول

فرش کاشان طرح الماس ۱۲۰۰ شانه گل برجسته
کد فرش : and1200b01

 فرش کاشان طرح الماس ۱۲۰۰ شانه گل برجسته 

سفارش تلفنی محصول

فرش ماشینی طرح قاجار ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کاشان
کد فرش : golf1200b21

 فرش ماشینی طرح قاجار ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کاشان 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه کاشان گل برجسته طرح زرین کوب
کد فرش : golf1200b20

 فرش 1200 شانه کاشان گل برجسته طرح زرین کوب 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه نایین گل برجسته کاشان
کد فرش : golf1200b19

 فرش 1200 شانه نایین گل برجسته کاشان 

سفارش تلفنی محصول

فرش ۱۲۰۰ شانه کاشان گل برجسته طرح نازگل
کد فرش : golf1200b18

 فرش ۱۲۰۰ شانه کاشان گل برجسته طرح نازگل 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه طرح ورساچ زمینه دودی گل برجسته کاشان
کد فرش : golf1200b17

 فرش 1200 شانه طرح ورساچ زمینه دودی گل برجسته کاشان 

سفارش تلفنی محصول

فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کاشان طرح تندیس
کد فرش : golf1200b16

 فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کاشان طرح تندیس 

سفارش تلفنی محصول

فرش گل برجسته 1200 شانه 3600 تراکم طرح یاقوت
کد فرش : golf1200b15

 فرش گل برجسته 1200 شانه 3600 تراکم طرح یاقوت 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته طرح پارلا
کد فرش : golf1200b14

 فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته طرح پارلا 

سفارش تلفنی محصول

فرش کاشان ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰ گل برجسته طرح لیدا
کد فرش : golf1200b13

 فرش کاشان ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰ گل برجسته طرح لیدا 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آیلین (دودی و نقره ای)
کد فرش : golf1200b12

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آیلین (دودی و نقره ای) 

سفارش تلفنی محصول

فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کاشان طرح گلبرگ
کد فرش : golf1200b11

 فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کاشان طرح گلبرگ 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه دستباف گونه گل برجسته طرح روژان
کد فرش : golf1200b10

 فرش 1200 شانه دستباف گونه گل برجسته طرح روژان 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته طرح سوگلی
کد فرش : golf1200b09

 فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته طرح سوگلی 

سفارش تلفنی محصول

فرش کاشان ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰ گل برجسته طرح شمیم
کد فرش : golf1200b08

 فرش کاشان ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰ گل برجسته طرح شمیم 

سفارش تلفنی محصول

فرش طرح ملک ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کاشان
کد فرش : golf1200b07

 فرش طرح ملک ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کاشان 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح همایون
کد فرش : golf1200b06

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح همایون 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته طرح باغ جان
کد فرش : golf1200b05

 فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته طرح باغ جان 

سفارش تلفنی محصول

فرش ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰ گل برجسته طرح آریانا
کد فرش : golf1200b04

 فرش ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰ گل برجسته طرح آریانا 

سفارش تلفنی محصول

فرش ماشینی 1200 شانه طرح آنتیک گل برجسته
کد فرش : golf1200b03

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح آنتیک گل برجسته 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته طرح اوستا
کد فرش : golf1200b02

 فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته طرح اوستا 

سفارش تلفنی محصول

فرش طرح باغ گل 1200 شانه گل برجسته کاشان رنگ دودی
کد فرش : golf1200b01

 فرش طرح باغ گل 1200 شانه گل برجسته کاشان رنگ دودی 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه کاشان مدل اسلیمی گل برجسته افشان
کد فرش : shar300b

 فرش 1200 شانه کاشان مدل اسلیمی گل برجسته افشان 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کلاسیک لچک ترنج
کد فرش : shar330b

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کلاسیک لچک ترنج 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه سبک خشتی به صورت گل برجسته
کد فرش : shar350b

 فرش 1200 شانه سبک خشتی به صورت گل برجسته 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته بدون لچک با ترنج گرد
کد فرش : shar360b

 فرش 1200 شانه گل برجسته بدون لچک با ترنج گرد 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح لچک ترنج کاشان
کد فرش : shar490b

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح لچک ترنج کاشان 

5,168,000 تومان

فرش لچک ترنج 1200 شانه گل برجسته وینتیج
کد فرش : shar550b

 فرش لچک ترنج 1200 شانه گل برجسته وینتیج 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته مدل فرش وینتیج
کد فرش : shar570b

 فرش 1200 شانه گل برجسته مدل فرش وینتیج 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته با نقش لچک و ترنج
کد فرش : shar580b

 فرش 1200 شانه گل برجسته با نقش لچک و ترنج 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته با نقش ترنج وینتیج
کد فرش : shar590b

 فرش 1200 شانه گل برجسته با نقش ترنج وینتیج 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رومینا
کد فرش : gmiz1200b27

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رومینا 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه کاشان طرح پارلا گل برجسته
کد فرش : gmiz1200b26

 فرش 1200 شانه کاشان طرح پارلا گل برجسته 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه طرح نگار گل برجسته
کد فرش : gmiz1200b25

 فرش 1200 شانه طرح نگار گل برجسته 

5,168,000 تومان

فرش ۱۲۰۰ شانه کاشان گل برجسته طرح طلا
کد فرش : gmiz1200b24

 فرش ۱۲۰۰ شانه کاشان گل برجسته طرح طلا 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته طرح مانا
کد فرش : gmiz1200b22

 فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته طرح مانا 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته کاشان طرح بهار
کد فرش : gmiz1200b21

 فرش 1200 شانه گل برجسته کاشان طرح بهار 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته وینتیج طرح مارسی
کد فرش : gmiz1200b20

 فرش 1200 شانه گل برجسته وینتیج طرح مارسی 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صدرا
کد فرش : gmiz1200b19

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صدرا 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته وینتیج طرح صدف
کد فرش : gmiz1200b17

 فرش 1200 شانه گل برجسته وینتیج طرح صدف 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه چیست؟

در سال 1394 فرش 1200 شانه در کاشان تولید شدند و از پرفروش ترین فرش های ماشینی به شمار رفتند. بسیاری از افراد فقط اسم فرش ١٢٠٠ شانه را شنیده اند و نمی دانند که فرش 1200 شانه چیست؟ 

فرش های 1200 شانه محصولاتی هستند که وجه تمایز آن ها در تعداد گره های طول و عرض آن هاست. فرش ماشینی 1200 شانه یعنی محصولاتی که با شانه 1200 بافته می شوند و در یک متر از عرض آن ها تعداد 1200 گره زده شده است.

شانه همان تعداد گره های زده شده در یک متر از عرض فرش است. فرش 1200 شانه کاشان جزو اولین بافته های 1200 شانه در ایران است که طرح های آن الهام گرفته از قالی های دستباف است و توسط بهترین طراحان ایرانی کشیده شده است.

 

بررسی مشخصات فرش ١٢٠٠ شانه

در بررسی مشخصات فرش ١٢٠٠ شانه باید گفت که به دلیل تعداد گره های بالا در یک متر از طول و عرض قالی، جزو فرش های ریز بافت ماشینی هستند که مشخصات منحصر به فردی دارند و بر خلاف فرش های با شانه و تراکم پایین که می توان آن ها را با الیاف نامرغوب بافت، در بافت فرش های 1200 شانه ایرانی، الیاف مرغوب نازک باید به کار برده شود. 

 

چه عواملی سبب بالا رفتن کیفیت فرش ماشینی 1200 شانه می شود؟

تراکم فرش ماشینی 1200 شانه

شاید اسم تراکم فرش به گوشتان خورده باشد. تراکم طولی فرش، یعنی تعداد گره هایی که در یک متر از طول فرش زده می شود که تراکم فرش ماشینی 1200 شانه، 3600 است و این به معنای آن است که در یک متر از طول آن، تعداد 3600 گره زده شده است.

تراکم بالا در فرش 1200 شانه، سبب استحکام و دوام بالای آن می شود؛ چون تعداد گره های بالا در یک متر از طول این بافته ها، ویژگی انسجام و توپری بین ریشه ها را به وجود می آورد. 

همچنین تراکم بالا در فرش ماشینی 1200 شانه سبب می شود تا به هیچ عنوان ذرات ریز، آلودگی، مو و پرز بین ریشه های آن نفوذ نکنند.

 

الیاف فرش ماشینی ۱۲۰۰ شانه

الیاف فرش ماشینی ۱۲۰۰ شانه شامل الیاف نخ خاب و تار و پود است؛ 70 تا 80 درصد از وزن فرش های 1200 شانه را الیاف نخ خاب آن ها تشکیل می دهد؛ از این رو جنس این الیاف بسیار اهمیت دارد. 

فرش های ماشینی با الیاف مصنوعی آکریلیک، پلی استر، ورژن، پلی پروپیلن و... بافته می شوند که فرش های با تراکم بالا از جمله فرش 1200 شانه با تراکم 3600، با الیاف آکریلیک هیت ست شده بافته می شوند. جنس نخ تار و پود این فرش ها، ترکیبی از پنبه و جوت است که البته درصد بیشتری از آن پنبه است.

فرش های 1200 شانه آکریلیک ویژگی هایی اعم از دوام بالا، مقاوم در برابر حرارت، نور، پاخور شدن برخوردار است و طول عمر بالایی دارد و الیاف آن به صورت دانه دانه روی سطح قالی 1200 شانه دیده می شود. فرش 1200 شانه آکریلیک هم از زیبایی برخوردار هستند و هم از دوام و مقاومت و طول عمر بسیار.

عملیات هیت ست شدن سبب یکدست شدن الیاف و گرفتن پرزهای آن می شود و مقاومت الیاف را بالا می برد. این مدل فرش وقتی با الیاف هیت ست شده آکریلیک بافته شوند، بعد از شست و شو تغییر ماهیت نمی دهند و ثبات رنگی دارند. 

الیاف فرش ماشینی ۱۲۰۰ شانه باید نازک و ظریف باشد و در بافت این محصولات از الیاف زمخت و کلفت استفاده نمی شود. این فرش های ماشینی دستباف گونه، با الیاف نازک 36 تا 40 بافته می شوند. الیاف آکریلیکی که برای بافت فرش 1200 شانه به کار می رود بسیار نازکتر از الیاف بافت 700 شانه است. الیاف آکریلیک هیت ست شده سبب عدم پرزدهی فرش های هزار و دویست شانه می شود.

در بافت فرش ماشینی 1200 شانه برای هر ردیف 3 پود استفاده شده است و به دلیل آنکه برای هر دریف 3 پود در نظر گرفته شده است تراکم طولی این بافته ها سه برابر تراکم عرضی آن است.

یکی از برتری های محصولات 1200 شانه نسبت به محصولات با شانه و تراکم پایین تر این است که به دلیل حجم بالای گره در یک متر از طول و عرض، حتما این بافته های ماشینی باید با نخ نازک آکریلیک هیت ست شده بافته شوند؛ پس می توان گفت که کیفیت فرش های 1200 شانه بالاست و علاوه بر زیبایی و ظرافت از کیفیت بی نظیری برخوردار است. 

 

ضخامت فرش 1200 شانه

ضخامت رابطه معکوسی با شانه و تراکم دارد و هرچه شانه و تراکم بالاتر رود، باید در بافت آن الیاف نازک به کار گرفته شود و بدین صورت از ضخامت فرش کم می شود.

ضخامت فرش های 1200 شانه به دلیل شانه 1200 (تعداد گره های 1200 در یک متر از عرض) و تراکم 3600 (تعداد گره های زده شده در یک متر از طول) در حدود 6 میلیمتر است و ضخامت فرش 1200 شانه بسیار کمتر از 700 شانه و 500 شانه است. 

شستن فرش های 1200 شانه بهتر است به قالیشویی های معتبر داده شود؛ چون این فرش ها نسبت به دیگر محصولات، نازک هستند و از طرفی به دلیل توپری و انسجام بین ریشه ها، ممکن است آب به راحتی از آن ها عبور نکند و رنگ آن بالاخص فرش های رنگ روشن، تغییر کند در صورتی که قالیشویی های معتبر، شستن این بافته ها را با دستگاه های قالیشویی پیشرفته انجام می دهند.

در فرش های 1200 شانه که نقش برجسته هستند، به دلیل تفاوت در کوتاهی و بلندی پرزها، ضخامت قسمت های برجسته 6 میلیمتر و ضخامت قسمت های فرو رفته 5 میلیمتر است و این تفاوت در ارتفاع نخ خاب سبب ایجاد پستی و بلندی روی فرش می شود.

 

دستگاه بافت فرش 1200 شانه

دستگاه بافت فرش های 1200 شانه، HCIx2 است که جزو جدیدترین دستگاه های کمپانی وندویل است. این دستگاه های بافندگی در سال 1394 وارد ایران شد و به محض وارادات آن، انواع فرش 1200 شانه کاشان تولید شدند.

یکی از مزیت های دستگاه های بافندگی HCIx2 این است که در هر دریف 3 پود می بافد و بدین صورت تراکم طولی در این بافته ها سه برابر تراکم عرضی می شود.

 

مزایا و معایب فرش 1200 شانه

مزایا و معایب فرش های 1200 شانه ماشینی بسیارند. این فرش های زیبای ماشینی همانند دیگر محصولات دارای یک سری مزایا و معایبی هستند.

دانستن مزایا و معایب این محصولات خالی از لطف نیست و خریدار با دانستن این اطلاعات متوجه می شود که فرش 1200 شانه را بخرد یا نه؟

 

مزایا

در بررسی مزایای فرش 1200 شانه می توان به ظرافت و جلوه زیبای قالی اشاره کرد. شباهت این فرش های ظریف همانند قالی های دستباف 80 رج تبربز است و طرح ها و نگاره های آن با جزییات کامل واضح است. فشردگی، توپری بین ریشه ها، یکی دیگر از مزیت های فرش 1200 شانه است.

از دیگر مزیت های فرش 1200 شانه می توان به تولید ابعاد غیر استاندارد با عرض 4 متر اشاره کرد در صورتی که عرض دستگاه های تولیدی 700 شانه و طرح 700 شانه 3 است و این محصولات با عرض 3 متر تولید می شوند ولی عرض دستگاه های پیشرفته 1200 شانه با عرض 4 متر است و این یکی از مزیت های بافت 1200 شانه هاست تا افراد بتوانند این بافته ها را تا عرض 4 متر سفارش دهند.

 

معایب

از معایب فرش های 1200 شانه می توان به ضخامت کم و نازکی آن اشاره کرد. این فرش های نازک، ضخامتی در حدود 6 میلیمتر دارند که آن ها برای برخی از مکان ها از جمله اتاق نشیمن، آشپزخانه، اتاق خواب نامناسب کرده است و بهترین فرش برای پذیرایی، مکان های لوکس و مجلل می باشد.

قیمت فرش 1200 شانه تراکم نیز یکی دیگر از معایب این بافته هاست که بیشتر از 700 شانه و دیگر فرش های با شانه و تراکم پایین است.

همانطور که گفیتم خاب کوتاه و ضخامت کم، جزو معایب فرش 1200 شانه است از این رو این بافته ها برای اتاق کودکان و فضاهایی که از زمین برای استراحت استفاده می کنند مناسب نیست؛ چون سطح آن نرم و لطیف نیست و نسبت به محصولات 700 شانه و 500 شانه، نرمی و لطافت کمتری دارد؛ همچنین چون این فرش های ماشینی جزو محصولات توپر، فشرده و منسجم هستند برای آشپزخانه گزینه ایده آلی نیستند. کف پوش آشپزخانه باید در شانه و تراکم پایین بافته شود و سبک وزن باشد.

ارتفاع نخ خاب این بافته ها به دلیل تراکم بالا و تعداد گره های بسیار زیاد، کم است و برای نشان دادن وضوح بیشتر نقشه و نگاره، از ارتفاع نخ خاب این بافته ها کم می کنند.

 

انواع فرش 1200 شانه

فرش 1200 شانه در مدل های مختلف تولید می شوند. انواع فرش 1200 شانه را می توان به 1200 شانه 8 رنگ، 10 رنگ یا 12 رنگ، گل برجسته و کهنه نما یا وینتیج اشاره کرد که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

 

فرش 1200 شانه غیر برجسته یا ساده

وقتی صحبت از فرش 1200 شانه 8 رنگ به میان می آید، یعنی پالت رنگی دستگاه بافندگی دارای 8 رنگ اصلی است که از میان این 8 رنگ، یکی از این رنگ ها رنگ زمینه و جزو رنگ های غالب است و بیشترین توجه بیننده به این رنگ زمینه است. رنگ های دیگر، زیبایی این رنگ زمینه را بیشتر می کنند؛ البته امروزه برخی از تولید کنندگان معتبر، از جمله مجتمع ریسندگی و بافندگی فرش ساویز بافت، فرش های 1200 شانه 9 رنگ را هم تولید کرده اند.

فرش 1200 شانه 10 رنگ با 10 نخ رنگی استاندارد بافته شده است و طرح های شلوغ و پرنگاره با 10 نخ رنگی بافته می شوند؛ دستگاه های HCI قادر به بافت فرش های ماشینی 10 رنگ هستند و فرش های سنتی و کلاسیک، که طرح های شلوغ و پرنگاره ای دارند، با 10 رنگ اصلی بافته می شوند.

 

فرش 1200 شانه گل برجسته

فرش 1200 شانه گل برجسته یا هایبالک که زیبایی و ظرافت شان بیشتر از 1200 شانه غیر برجسته یا ساده است با نخ هایبالک آکریلیک و آکریلیک هیت ست شده بافته می شوند.

نخ هایبالک آکریلیک در بافت زمینه فرش و در قسمت های فرو رفته سطح خاب به کار می رود. در قسمت های برجسته طرح فرش 1200 شانه برجسته، الیاف آکریلیک هیت ست شده به کار می رود. 

تولید فرش 1200 شانه نقش برجسته کاشان که جزو جدیدترین فرش های دستباف گونه است، بدین صورت است که این محصولات به صورت ساده بافته می شوند و از نظر ارتفاع خاب، صاف و یکدست هستند. در مرحله تکمیل فرش، این فرش ها که با الیاف هایبالک آکریلیک و آکریلیک هیت ست شده بافته شده اند، از روی غلطک هایی داغ عبور می کند و در دمای بالای 50 درجه سانتی گراد قرار می گیرد. بدین صورت الیاف آکریلیک هایبالک، جمع شده و حالت گود و فرو رفته به خود می گیرد و سطح آن از الیاف آکریلیک هیت ست شده پایین می رود. قیمت فرش 1200 شانه برجسته به دلیل این فرآیند کمی بالاتر از ساده است. 

فرش های 1200 شانه ترک دارای رنگ بندی لایت، روشن و ملون است و رنگ بندی آن نسبت به فرش های 1200 شانه سنتی و کلاسیک بسیار روشن تر است. پالت های رنگی فرش های ترک 1200 شانه، همه روشن و لایت هستند و طرح های این فرش های جدید ماشینی نسبت به 1200 شانه کلاسیک و سنتی ساده تر است و همین سادگی و رنگ بندی لایت، سبب شده است تا این فرش های 1200 شانه برای دکوراسیون های مینیمال و دکوراسیون های امروزی مناسب باشد. در تولید فرش 1200 شانه ترک که در قشر جوانان محبوب است، از الیاف آکریلیک هیت ست شده نخ تمام ترک استفاده می شود.

 

تشخیص فرش 1200 شانه اصل از تقلبی

فروشندگان و تولید کنندگان فرش های 1200 شانه با تراکم 3600 کاشان و دیگر شهرها بسیار زیاد اند که با کیفیت های مختلف این فرش های ماشینی دستباف گونه را تولید می کنند. امروزه به دلیل کثرت فروشگاه های اینترنتی و فروشگاه های حضوری، فرش های 1200 شانه با برندهای مختلف عرضه می شود که ممکن است بسیاری ازآن ها تقلبی باشد.

راه های تشخیص فرش 1200 شانه اصل از تقلبی بسیار آسان است که خریداران به راحتی می توانند اطلاعاتی در مورد فرش های 1200 شانه اصل کسب کنند و آگاهی خود را از خرید بالا ببرند.

قبل از خرید فرش 1200 شانه چه به صورت اینترنتی و چه به صورت حضوری، در مورد ضمانت نامه و گارانتی معتبر از فروشنده سوال کنید و فرش های هزار دویست شانه ای که فاقد ضمانت نامه و گارانتی است را خریداری نکنید. 

تراکم طولی و عرضی این بافته ها را بررسی کنید. یک فرش 1200 شانه تراکم 3600 درجه یک و اصل باید در یک متر از عرض آن تعداد 1200 گره و در یک متر از طول آن 3600 گره زده شده باشد. برای محاسبه ساده تر شما یک سانت از طول و عرض را در نظر بگیرید. در یک سانت از عرض باید تعداد 12 گره و در یک سانت از طول باید 36 گره زده شده باشد. 

سطح آن را با دست لمس کنید؛ دست شما نباید به سطح قالی بچسبد، پرزدهی آن نباید زیاد باشد و یک فرش 1200 شانه ماشینی باید سفت و محکم باشد و همچنین نباید بوی مواد پلاستیکی و نفتی بدهد.

سطح فرش های 1200 شانه، البته به غیر از گل برجسته ها، باید صاف و یکدست باشد و موج دار و ناصاف نباشد. برچسب پشت قالی 1200 شانه، باید دارای اطلاعات کافی اعم از شانه و تراکم، نوع جنس، نوع دستگاه، تعداد رنگ، آرم استاندارد، برند شرکت تولیدی حک شده باشد. 

سعی کنید خرید فرش 1200 شانه از کارخانه به صورت مستقیم انجام دهید تا از کلاهبرداری دلالان و واسطه گران که برند های تقلبی را با قیمت های گزاف به فروش می رسانند در امان باشید.

 

طرح های فرش 1200 شانه

طرح های فرش 1200 شانه بیشتر به صورت کلاسیک و سنتی است. این فرش های با تراکم 3600، هم از کیفیت بالایی برخوردار هستند و هم زیبایی طرح و نگاره دارند.

بسیاری از طرح های فرش کلاسیک ایرانی، به دلیل فروش و تقاضای بالا هر ساله تولید آن تکرار می شود و جزو پرفروش ترین مدل فرش محسوب می شوند. جدیدترین طرح های فرش به صورت گل برجسته، فرش 1200 شانه 9 رنگ و 10 رنگ تولید می شوند.

 

فرش 1200 شانه طرح افشان

زیبایی فرش 1200 شانه طرح افشان، بر سر زبان هاست. فرش های طرح افشان 1200 شانه، به طرح بدون ترنج مشهور هستند. شما در یک نگاه، منظره ای پر از گل را می بینید که در آن خبری از ترنج و لچک نیست و بدین صورت این مدل فرش، برای انواع دکوراسیون ها مناسب شده است.

گل های پراکنده و شاخ و برگ ها در سراسر این فرش 1200 شانه، به صورت نامنطم افشان شده اند و همین پراکندگی، سبب خاص بودن این فرش طرح کلاسیک و حذف ترنج و لچک، سبب متفاوت شدن آن شده است. بین گل های و شاخ و برگ های متن این طرح، نوعی پیوستگی و انسجام وجود دارد و بین گل های متن فرش، عدم قرینگی وجود دارد.

از خصوصیات این طرح فرش ماشینی، این است که فضا و محیط را بزرگتر از آنچه هست نشان می دهد. از انواع این طرح می توان به فرش طرح افشان شاه عباسی، افشان سلطنتی، افشان حیوانات، فرش افشان ترنج دار، افشان ختایی، افشان اسلیمی، افشان دسته گل، افشان شاهان و... اشاره کرد.

اگر در یک نگاه یک فرش 1200 شانه مدل افشان را با 700 شانه طرح افشان مقایسه کنید، متوجه می شوید که زیبایی طرح و نگاره، ظرافت و ریز بافتی طرح افشان 1200 بسیار بیشتر از 700 است. طرح افشان 1200، یکی از انواع فرش زیبا برای پذیرایی است که جلوه خاصی به فضا می دهد و به راحتی با دیگر اکسسوری های پذیرایی ست می شود.

 

فرش 1200 شانه طرح خشتی

در نقشه فرش 1200 شانه طرح خشتی، خشت هایی به شکل مربع، مستطیل در کنار هم به صورت منظم چیده شده اند و یک بنای مرتبی را به وجود آورده اند که داخل هر خشت، یک طرح و نگاره زیبایی است.

فرش های طرح خشتی به صورت خشتی افشان، خشتی ترنج دار، خشتی اسلیمی، بته جقه، گلدانی، پرنده ها و حیوانات است که این طرح وقتی به صورت فرش 1200 شانه با تراکم 3600 بافته شود بسیار ریز نقش و ظریف بافت می شود.

 

فرش 1200 شانه حوض نقره

فرش 1200 شانه حوض نقره یکی از زیباترین فرش های سنتی کاشان است که هر سال تولید این طرح کلاسیک تکرار می شود و جزو زیباترین فرش 1200 شانه است که به دیگر کشورها نیز صادر می شود.

نقشه این فرش 1200 بدین صورت است که بیننده، حوضی را در مرکز قالی تصور می کند که اطراف آن را خشت هایی فرا گرفته و داخل این خشت ها، طرح ها و نگاره های زیبایی است. این خشت های اطراف ترنج، با خشت های دور حاشیه هماهنگی دارد.

فرش حوض نقره در شانه و تراکم های مختلف تولید می شود که فرش 1200 شانه این طرح، ظرافت و زیبایی بیشتری دارد. 

 

ابعاد فرش 1200 شانه تراکم 3600

ابعاد فرش 1200 شانه تراکم 3600 که در طرح های کلاسیک، سنتی و مدرن تولید می شود، به صورت فرش 1200 شانه 6 متری، 9 متری، 12 متری، قالیچه است. ابعاد 6 متری به صورت 2 متر در 3 متر بافته می شود.

ابعاد 1200 شانه 9 متری به صورت 2.5 متر در 3.5 متر است. ابعاد فرش 1200 شانه 12 متری به صورت 3 متر در 4 متر است. این سه سایز جزو پرفروش ترین سایز های 1200 شانه است. قالیچه های 1200 شانه به صورت 1 در 4 متر، 1 در 3 متر، 1 در 2 متر، 1 در 1.5، 1.5 در 2.25 تولید می شود. پادری فرش 1200 شانه با ابعاد 50 در 80 سانت و پشتی آن در ابعاد 50 در 100 سانت تولید می شود. 

تمامی طرح های پرفروش فرش 1200 شانه به صورت کناره فرش نیز تولید می شوند. کناره فرش های 1200 شانه از عرض 50 سانت تا عرض 2 متر بافته می شوند. فرش های 24 متری با عرض 3 در 8 متر، فرش 18 متری با عرض 3.5 در 5 متر و فرش 15 متری با عرض 3 در 5 متر تولید می شوند که این ابعاد جزو فرش های بزرگ پارچه 1200 شانه محسوب می شوند. بافت فرش های نامتقارن، بزرگ پارچه به صورت سفارشی است و به صورت جفت بافته می شود. 

بهتر است قبل از انتخاب ابعاد فرش دقت کنید که سایز را کوچکتر از فضا انتخاب کنید تا بین دیوار تا فرش 45 تا 50 سانتی متر فاصله باشد.

فرش 1200 شانه تراکم 3600 در ابعاد غیر استاندارد هم نیز تولید می شوند و تولید این بافته ها تا عرض 4 متر و یا کمتر بلا مانع است.

 

قیمت فرش 1200 شانه

سوال بسیاری از افراد این است که قیمت فرش 1200 شانه چنده؟ و آیا می توانیم این فرش های زیبای کاشان را با قیمت عمده و تولیدی خریداری کنیم؟

فرش های 1200 شانه تراکم 3600 قیمتش نسبت به 1500 شانه بسیار پایین تر است؛ از این رو می توان این فرش های ماشینی دستباف نما را جزو پرفروش ترین فرش های دستباف گونه نامید. البته قیمت فرش 1200 شانه کاشان نسبت به 1000 شانه و 700 شانه بیشتر است؛ ولی به دلیل ظرافت و زیبایی طرح و نگاره فرش های ماشینی 1200، درخواست و تقاضای آن ها بالاتر است.

قیمت فرش یکی از موضوع های مهم در هنگام خرید است و افراد می خواهند فرش زیبای ماشینی با قیمت مناسب خریداری کنند.

عوامل بسیاری هستند که بر قیمت فرش های 1200 شانه تاثیر دارند:

  • فرش 1200 شانه که به صورت برجسته بافته می شود، قیمتی بالاتر از قیمت 1200 شانه ساده دارد. 
  • الیاف آکریلیک هیت ست شده وقتی در بافت فرش 1200 شانه به کار می رود، کیفیت و زیبایی بیشتری دارند و طول عمر بالاتری دارد. درست است که قیمت فرش 1200 شانه کاشان که با الیاف آکریلیک بافته شده اند بیشتر است؛ ولی با خرید این فرش ها تا چند سال از تعویض فرش در امان هستید. 
  • قیمت فرش 1200 شانه در کاشان به نسبت 1200 در دیگر شهرها کمتر است و دلیل آن هم فروش مستقیم کارخانه های فرش کاشان است.
  • قیمت فرش های 1200 شانه جدید در طرح های امروزی بیشتر از طرح های استوک و از مد افتاده است.
  • فرش های 1200 با دستگاه های بافندگی HCI بافته می شوند که مسلما خرید این دستگاه ها برای تولید کننده هزینه بر است.
  • کارخانه فرش ساویز بافت یکی از تولید کنندگان مطرح فرش های 1200 شانه کاشان است که توانسته است با فروش مستقیم و بدون واسطه از قیمت این محصولات بکاهد و توانسته است از قیمت فرش های 1200 شانه که جزو محصولات گرانقیمت لاکچری هستند بکاهد.

 

 

فرش 1200 شانه کاشان در رنگ بندی جدید

مدل فرش ماشینی جدید وقتی زیباتر است که با رنگ های زیبا بافته شود. قرار گرفتن رنگ زیبا و استاندارد با طرح و مدل فرش، زیبایی می آفریند.

انواع فرش 1200 شانه کاشان در رنگ بندی جدید تولید می شوند. رنگ های فرش 1200 شانه جدید شامل طوسی، دودی، نقره ای، متالیک، کرم لایت و روشن و بژ است. البته رنگ سرمه ای و گردویی، فیلی و... به دلیل تقاضای بالا، هر ساله در مدل های مختلف تولید می شود. یک نکته مهم قبل از انتخاب رنگ فرش این است که بهتر است رنگ زمینه را متمایز از دیگر وسایل بگیرید تا تمایز فرش در چشم بیننده ایجاد شود.

 

فرش ماشینی رنگ کرم

از فرش های ماشینی رنگ کرم برای فضاهای با وسعت کم، خانه های آپارتمانی استفاده می شود و ویژگی استفاده از فرش کرم در دکوراسیون این است که فضا را بزرگتر از آنچه هست نشان می دهد

اگر به دنبال خرید فرش 1200 شانه کرم رنگ هستید و از طرفی فضای منزل شما در معرض رفت و آمد است و نگران کثیفی زود هنگام آن هستید می توانید از فرش های 1200 شانه با طرح شلوغ استفاده کنید تا زمینه کرم آن کمتر باشد. ترکیب فرش کرم با هر رنگی در دکوراسیون، ایده آل است و جزو رنگ هایی است که به راحتی با دیگر رنگ ها ست می شود.

فرش های های طرح افشان کرم رنگ، طرح خشتی کرم رنگ، فرش های طرح ترنج دار از جلمه هالیدی، حوض نقره جزو فرش های سنتی کرم رنگ است که به صورت 1200 شانه و تراکم 3600 به صورت ساده و گل برجسته تولید می شود. 

 

ست کردن کرم با سبز سبب آرامش و دور کردن تنش های عصبی از فضا، ترکیب کرم با سرمه ای دادن انرژی فوق العاده به محیط، ترکیب کرم و آبی سبب روحانی شدن فضا و آرامش روح می شود. از طرفی ترکیب فرش کرم با رنگ طوسی، دودی و یا زغالی برای دکوراسیون های امروزی و مدرنیته و مینیمال مناسب است.

 

فرش ماشینی رنگ طوسی

فرش های 1200 شانه جدید به رنگ طوسی که جزو رنگ های پرطرفدار در میان قشر جوانان است تولید می شوند. این رنگ آرامش و اعتماد را در دکوراسیون ایجاد می کند و غم و اندوه را از بین می برد.

فرش های 1200 شانه طوسی رنگ افشان و خشتی برای دکوراسیون های مدرنیته امروزی بسیار خریداری می شود. استفاده از رنگ طوسی، تمایل به سازش و سازگاری را ایجاد می کند از این رو امروزه در دکوراسیون کودک از فرش طوسی رنگ ماشینی استفاده می شود.

اگر دکوراسیون منزل شما مینیمال است می توانید فرش طوسی 1200 شانه را با وسایل و مبلمان سفید رنگ یا صدفی و کرم لایت ست کنید. ترکیب طوسی با لیمویی، فسفری، آبی، صورتی جذاب است. می توانید رنگ گل های قالی 1200 شانه طوسی را با رنگ دیگر وسایل یکسان بگیرید.

 

فرش نقره ای

فرش های لوکس 1200 شانه با رنگ زمینه نقره ای برای دکوراسیون های مجلل و کلاسیک فوق العاده هستند و به راحتی می توانید فرش نقره ای را با مبلمان استیل طلایی، مبلمان چرمی قهوه ای در دکوراسیون های کلاسیک و سنتی ست کنید. برای دکوراسیون های سلطنتی می توانید فرش نقره ای ریز بافت را با مبلمان قهوه ای یا شکلاتی ست کنید. 

در دکوراسیون های مدرنیته بهتر است فرش رنگ زمینه نقره ای را با رنگ سبز، آبی، زرد یا سفید روشن ست کنید. در درکوراسیون های مینیمال می توانید فرش نقره ای 1200 شانه را با رنگ مشکی، طوسی یا سفید ست کنید و ترکیب ساده و شیک خلق کنید.

 

فرش با رنگ زمینه بژ

فرش های دستباف گونه ماشینی از قبیل 1200 شانه به صورت فرش با رنگ زمینه بژ نیز تولید می شوند که جزو رنگ های جدید است.

برخی از افراد با وجود داشتن دکوراسیون کوچک، استفاده از رنگ های خیلی روشن از قبیل کرم را به دلیل آلودگی زود هنگام، نمی پسندند. به این افراد رنگ بژ پیشنهاد می شود. فرش 1200 شانه بژ را می توانید با قهوه ای یا کرم ست کنید.

 

فرش متالیک

متالیک جزو رنگ های گرم است و جزو رنگ های تیره جدید هستند که زیبایی این رنگ زمینه وقتی بالاست که طرح و نقشه آن به صورت 1200 شانه با تراکم 3600 باشد.

فرش با رنگ زمینه متالیک را سفید، آبی تیره، صورتی و زرد ست کنید. فرش های متالیک 1200 شانه کمی تیره تر از طوسی 1200 شانه هستند و می توانید این رنگ زمینه را با رنگ های ملایم ست کنید.

 

خرید فرش 1200 شانه

یکی از محبوب ترین فرش های ماشینی دستباف گونه کاشان، دسته 1200 شانه می باشد و خرید فرش 1200 شانه را می توانید از گروه تولیدی فرش ساویز بافت انجام دهید.

این گروه تولیدی از سال 1370 شروع به تولیدی انواع فرش 1200 شانه کاشان کرد و توانست این فرش های ظریف را در مدل های مختلف تولید کند.

فرش های طرح پتینه 1200 شانه که در مدل های وینتیج و طرح کهنه تولید می شوند، 1200 شانه ساده 8 رنگ، 9 رنگ و 10 رنگ، فرش های 1200 شانه گل برجسته از مدل های این محصولات است.

برای تولید بهترین فرش ماشینی با تراکم بالا از الیاف مرغوب آکریلیک هیت ست شده و دستگاه های HCIx2 استفاده شده است که این عوامل کیفیت طرح فرش دستباف گونه را بالا می برد.

عکس جدیدترین فرش ماشینی در وب سایت ساویز بافت با کیفیت عالی به نمایش گذاشته شده است که افراد می توانند قبل از خرید حضوری به این وب سایت مراجعه کرده و طرح های جدید فرش 1200 شانه را با خصوصیات کامل و قیمت ببینند.

فرش کاشان تراکم 3600 در این مرکز به صورت مستقیم و بدون واسطه به فروش می رسد و دنیایی از طرح ها و رنگ های جدید ارائه می شوند. خرید اینترنتی فرش 1200 شانه و خرید حضوری از این مرکز تولیدی امکان پذیر است. 

تمامی فرش های 1200 شانه کاشان در این مرکز با قیمت تولیدی و عمده به دلیل فروش مستقیم و بدون واسطه به فروش می رسد و شما در خرید فرش 1200 شانه با تولید کننده به صورت مستقیم در تماس هستید. داشتن خدمات پس از فروش یکی از مزیت های خرید از این کارخانه است و محصولات خریداری شده ضمانت نامه 36 ماهه دارند. 

این کارخانه هر ساله در شهرهای مختلف، نمایشگاه فرش ایجاد می کند و از فرش های کلاسیک گل برجسته، ساده، وینتیج و طرح کهنه نما رونمایی می کند. از افتخارات گروه تولیدی ساویز بافت این است که توانسته است با کمک نیروهای متخصص و مجرب، علاوه بر اشتغال زایی در کاشان، طرح های فرش ریز بافت را با بالاترین کیفیت تولید کند و بدین صورت نیاز افرادی که علاقه مند قالی های دستباف کاشان هستند ولی قدرت خرید آن ها را ندارند، برطرف سازد.

 

فرش 1200 شانه خوبه؟

در پاسخ به این سوال که فرش 1200 شانه خوبه یا فرش 700 شانه یا 1000 شانه باید شما به نوع دکوراسیون و فضا توجه کنید. فرش های 1200 شانه بالاخص فرش 1200 شانه به صورت برجسته، بهترین فرش شیک پذیرایی هستند که در مکان های لوکس و مجلل از آن ها استفاده می شود. 

فرش 1200 شانه تراکم 3600 برای مکان هایی از قبیل راهروها که در معرض رفت و آمد هستند، راه پله، آشپزخانه، اتاق خواب، اتاق کودک و اتاق نشیمن مناسب نیستند. فرش 1200 شانه برای قسمت هایی که هال و پذیرایی یکسان است بهتر است با طرح های شلوغ و رنگ های تیره تر انتخاب شوند. 

فرش 1200 شانه وقتی خوبه که:

  • با الیاف مرغوب آکریلیک هیت ست شده بافته شوند.
  • تراکم طولی آن ها 3600 باشد.
  • در مکان های کم رفت و آمد پهن شود بالاخص فرش گل برجسته 1200 شانه.