فرش ماشینی درجه یک

فرش 1200 شانه گل برجسته

نمایش 1 تا 60 (از 175 محصول)
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هلن
کد فرش : and1200b07

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هلن 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلربا
کد فرش : and1200b06

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلربا 

سفارش تلفنی محصول

فرش گل برجسته ۱۲۰۰ شانه طرح بهشت
کد فرش : and1200b04

 فرش گل برجسته ۱۲۰۰ شانه طرح بهشت 

سفارش تلفنی محصول

فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته طرح آیسا
کد فرش : and1200b03

 فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته طرح آیسا 

سفارش تلفنی محصول

فرش ماشینی ۱۲۰۰ شانه کاشان طرح آرمان گل برجسته
کد فرش : and1200b02

 فرش ماشینی ۱۲۰۰ شانه کاشان طرح آرمان گل برجسته 

سفارش تلفنی محصول

فرش کاشان طرح الماس ۱۲۰۰ شانه گل برجسته
کد فرش : and1200b01

 فرش کاشان طرح الماس ۱۲۰۰ شانه گل برجسته 

سفارش تلفنی محصول

فرش ماشینی طرح قاجار ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کاشان
کد فرش : golf1200b21

 فرش ماشینی طرح قاجار ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کاشان 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه کاشان گل برجسته طرح زرین کوب
کد فرش : golf1200b20

 فرش 1200 شانه کاشان گل برجسته طرح زرین کوب 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه نایین گل برجسته کاشان
کد فرش : golf1200b19

 فرش 1200 شانه نایین گل برجسته کاشان 

سفارش تلفنی محصول

فرش ۱۲۰۰ شانه کاشان گل برجسته طرح نازگل
کد فرش : golf1200b18

 فرش ۱۲۰۰ شانه کاشان گل برجسته طرح نازگل 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه طرح ورساچ زمینه دودی گل برجسته کاشان
کد فرش : golf1200b17

 فرش 1200 شانه طرح ورساچ زمینه دودی گل برجسته کاشان 

سفارش تلفنی محصول

فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کاشان طرح تندیس
کد فرش : golf1200b16

 فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کاشان طرح تندیس 

سفارش تلفنی محصول

فرش گل برجسته 1200 شانه 3600 تراکم طرح یاقوت
کد فرش : golf1200b15

 فرش گل برجسته 1200 شانه 3600 تراکم طرح یاقوت 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته طرح پارلا
کد فرش : golf1200b14

 فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته طرح پارلا 

سفارش تلفنی محصول

فرش کاشان ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰ گل برجسته طرح لیدا
کد فرش : golf1200b13

 فرش کاشان ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰ گل برجسته طرح لیدا 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آیلین (دودی و نقره ای)
کد فرش : golf1200b12

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آیلین (دودی و نقره ای) 

سفارش تلفنی محصول

فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کاشان طرح گلبرگ
کد فرش : golf1200b11

 فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کاشان طرح گلبرگ 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه دستباف گونه گل برجسته طرح روژان
کد فرش : golf1200b10

 فرش 1200 شانه دستباف گونه گل برجسته طرح روژان 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته طرح سوگلی
کد فرش : golf1200b09

 فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته طرح سوگلی 

سفارش تلفنی محصول

فرش کاشان ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰ گل برجسته طرح شمیم
کد فرش : golf1200b08

 فرش کاشان ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰ گل برجسته طرح شمیم 

سفارش تلفنی محصول

فرش طرح ملک ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کاشان
کد فرش : golf1200b07

 فرش طرح ملک ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کاشان 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح همایون
کد فرش : golf1200b06

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح همایون 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته طرح باغ جان
کد فرش : golf1200b05

 فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته طرح باغ جان 

سفارش تلفنی محصول

فرش ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰ گل برجسته طرح آریانا
کد فرش : golf1200b04

 فرش ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰ گل برجسته طرح آریانا 

سفارش تلفنی محصول

فرش ماشینی 1200 شانه طرح آنتیک گل برجسته
کد فرش : golf1200b03

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح آنتیک گل برجسته 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته طرح اوستا
کد فرش : golf1200b02

 فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته طرح اوستا 

سفارش تلفنی محصول

فرش طرح باغ گل 1200 شانه گل برجسته کاشان رنگ دودی
کد فرش : golf1200b01

 فرش طرح باغ گل 1200 شانه گل برجسته کاشان رنگ دودی 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه کاشان مدل اسلیمی گل برجسته افشان
کد فرش : shar300b

 فرش 1200 شانه کاشان مدل اسلیمی گل برجسته افشان 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کلاسیک لچک ترنج
کد فرش : shar330b

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کلاسیک لچک ترنج 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه سبک خشتی به صورت گل برجسته
کد فرش : shar350b

 فرش 1200 شانه سبک خشتی به صورت گل برجسته 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته بدون لچک با ترنج گرد
کد فرش : shar360b

 فرش 1200 شانه گل برجسته بدون لچک با ترنج گرد 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح لچک ترنج کاشان
کد فرش : shar490b

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح لچک ترنج کاشان 

5,168,000 تومان

فرش لچک ترنج 1200 شانه گل برجسته وینتیج
کد فرش : shar550b

 فرش لچک ترنج 1200 شانه گل برجسته وینتیج 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته مدل فرش وینتیج
کد فرش : shar570b

 فرش 1200 شانه گل برجسته مدل فرش وینتیج 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته با نقش لچک و ترنج
کد فرش : shar580b

 فرش 1200 شانه گل برجسته با نقش لچک و ترنج 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته با نقش ترنج وینتیج
کد فرش : shar590b

 فرش 1200 شانه گل برجسته با نقش ترنج وینتیج 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رومینا
کد فرش : gmiz1200b27

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رومینا 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه کاشان طرح پارلا گل برجسته
کد فرش : gmiz1200b26

 فرش 1200 شانه کاشان طرح پارلا گل برجسته 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه طرح نگار گل برجسته
کد فرش : gmiz1200b25

 فرش 1200 شانه طرح نگار گل برجسته 

5,168,000 تومان

فرش ۱۲۰۰ شانه کاشان گل برجسته طرح طلا
کد فرش : gmiz1200b24

 فرش ۱۲۰۰ شانه کاشان گل برجسته طرح طلا 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته طرح مانا
کد فرش : gmiz1200b22

 فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته طرح مانا 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته کاشان طرح بهار
کد فرش : gmiz1200b21

 فرش 1200 شانه گل برجسته کاشان طرح بهار 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته وینتیج طرح مارسی
کد فرش : gmiz1200b20

 فرش 1200 شانه گل برجسته وینتیج طرح مارسی 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صدرا
کد فرش : gmiz1200b19

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صدرا 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته وینتیج طرح صدف
کد فرش : gmiz1200b17

 فرش 1200 شانه گل برجسته وینتیج طرح صدف 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته چیست؟

با پیشرفت صنعت فرش ماشینی در چند سال اخیر انواع فرش 1200 شانه گل برجسته تولید شدند که تفاوت آن در برجسته بودن طرح و نقشه آن است.

در حقیقت این فرش 1200 شانه سطحی صاف و مسطح ندارد و استفاده از دو نخ در سطح نخ خاب، سبب برجستگی و برآمدگی طرح های آن شده است و نقشه و طرح آن نسبت به سطح قالی و زمینه آن، ارتفاع خاب بیشتری دارد.

فرش های ماشینی گل برجسته در شانه و تراکم های مختلف تولید می شوند که هزار و دویست شانه آن، از زیباترین و ظریف ترین نوع گل برجسته ها می باشد.

برخی از افراد بر این باورند که روش تولید فرش ۱۲۰۰شانه گل برجسته با 1200 شانه ساده فرق دارد؛ در صورتی که روش تولید آن یکسان است و فقط در قسمت تکمیل فرش، فرآیندی اضافه تر برای برجسته نمودن طرح و نقشه آن صورت می گیرد.

 

ویژگی های فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کاشان

از ویژگی های فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کاشان می توان به تراکم طولی 3600 و تراکم عرضی 1200 آن اشاره کرد. در یک متر از عرض این فرش ۱۲۰۰شانه گل برجسته، 1200 گره زده شده است و در یک متر از طول آن 3600 گره که قرار گرفتن این گره ها در کنار هم، فرش 1200 شانه با تراکم 3600 گل برجسته را به وجود آورده است که طرح و نقشه آن، برجسته است.

تراکم طولی این بافته 3 برابر تراکم عرضی آن است و در هر دریف از آن سه پود قرار گرفته است و سه برابر بودن تراکم طولی، انسجام و توپری فرش 1200 شانه گل برجسته را بیشتر کرده است. کیفیت بالا، زیبایی طرح و نگاره و ظریف بودن نقشه سبب پرتقاضا شدن این فرش دستباف گونه ماشینی شده است.

 

جنس نخ خاب

جنس نخ خاب فرش کاشان ۱۲۰۰ شانه گل برجسته را می توان الیاف آکریلیک هیت ست شده و آکریلیک هایبالک نام برد. آکریلیک در قسمت های برجسته به کار می رود و آکریلیک هایبالک در قسمت های فرو رفته.

در تولید فرش های گل برجسته، برای برجسته نمودن سطح نخ خاب، هیچ وقت اقدام به بریدن و کوتاه کردن برخی از قسمت های آن نمی کنند؛ بلکه روش تولید این محصولات بدین صورت است که محصول بعد از آن که با دستگاه HCIx2 بافته شد، بافته در قسمت پردازش، بر اثر حرارتی که روی محصول صورت می گیرد، در قسمت هایی که نخ هایبالک به کار رفته است بر اثر ذوب شدن، فرو می رود.

عبور از روی غلطک های داغ در مرحله آهار سبب می شوذ که نخ هایبالک از خود واکنش نشان دهند و منقبض و جمع شوند و پایین تر از طرح و نقشه که با نخ آکریلیک بافته شده است برود و بدین صورت فرش گل برجسته به وجود آید.

 

مزایا

از جمله مزایای فرش 1200 شانه گل برجسته می توان به ظرافت بالا و زیبایی طرح و نگاره اشاره کرد. برجسته بودن طرح و گل های آن، سبب خاص بودن آن شده است، تراکم عرضی 1200، سبب ظرافت و زیبایی بسیار و تراکم طولی 3600، سبب توپری و فشردگی و انسجام بالای آن شده است.

فشردگی بین ریشه های فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته به قدری بالاست که هیچ ذرات ریز، گرد و غبار و آلودگی بین ریشه های آن نمی تواند نفوذ کند.

 

معایب

از معایب فرش 1200 شانه گل برجسته می توان به برجسته بودن طرح آن و صاف نبودن سطح قالی اشاره کرد. این محصولات با نخ آکریلیک نازک با نمره 36 تا 40 تولید می شود و ضخامتی در حدود 6 میلیمتر دارد که در قسمت های فرو رفته، این ضخامت کمتر می شود.

ضخامت با شانه و تراکم رابطه معکوسی دارد که هرچه شانه و تراکم بالاتر رود از میزان ضخامت آن کم می شود و بر ظرافت طرح و زیبایی نگاره افزوده می شود.

بهتر است اجسام سنگین روی این فرش های با بافت ظریف قرار نگیرد و در فضاهای کم رفت و آمد، پهن شود؛ چون در اثر پاخور شدن بسیار و شست و شوی بالای آن، برجستگی آن به مرور زمان از بین می رود و حالتی مسطح پیدا می کند. شستن فرش های گل برجسته فقط باید به قالیشویی های معتبر داده شود. از این بافته ها نمی توان در اتاق کودک، آشپزخانه، راهروها و راه پله ها، اتاق نشیمن و فضاهای سرباز استفاده کرد.

 

انواع فرش 1200 شانه گل برجسته

انواع فرش 1200 شانه گل برجسته به دو دسته 8 رنگ و 10 رنگ تقسیم می شود که این دو دسته در طرح های کلاسیک، مدرن و وینتیج یا طرح کهنه نما تولید می شوند. در تولید فرش 1200 شانه گل برجسته 8 رنگ، از 8 نخ رنگی استفاده شده و در پالت رنگی 1200 شانه گل برجسته 10 رنگ، ده رنگ اصلی وجود دارد که زیبایی آن بیشتر از فرش 8 رنگ است.

 

فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته سنتی

فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته سنتی دارای طرح و نقشه های اصیل ایرانی است که زیبایی و ظرافت آن، وقتی بیشتر می شود که به صورت فرش 1200 شانه با تراکم 3600 گل برجسته بافته شود.

طرح و نقشه فرش های سنتی و کلاسیک، برگرفته از قالی های دستباف است و به صورت ترنج دار، فرش 1200 شانه گل برجسته افشان، طرح خشتی ارائه می شود. در این طرح ها، گل های شاه عباسی، برگ ها و گل های افشان، گل های رز ریز، شاخ و برگ های اسلیمی طراحی شده است که برای مکان های مجلل و فضاهای رسمی مناسب است و امروزه از برخی از طرح های کلاسیک از قبیل افشان، فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته خشتی در مکان های مدرن و فضاهای امروزی استفاده می کنند.

مدل فرش گل برجسته جدید بدین صورت تولید می شود که طراحان خوش ذوق ایرانی، طرح های اصیل ایرانی را با خلاقیت خود تلفیق می کنند و بدین صورت فرش گل برجسته جدید تولید می شود.

در طرح های کلاسیک، طرح و نقشه از اصول و الگوی خاصی پیروی می کند و در این طرح ها تقارن وجود دارد. این طرح ها، نسبت به طرح های مدرن، پرنگاره و شلوغ تر است و از این رو ست کردن آن با دیگر وسایل بسیار اهمیت دارد. فرش های 1200 شانه گل برجسته با طرح های کلاسیک برای پذیرایی ها و مکان های مجلل مناسب است.

 

فرش 1200 شانه گل برجسته مدرن

فرش 1200 شانه گل برجسته مدرن طرح هایی هستند ساده که نسبت به طرح های کلاسیک، کم نقش و نگارتر هستند و در طرح و نقشه های مدرن و فانتزی تقارن وجود ندارد.

این طرح ها فضا و محیط فانتزی را ایجاد می کنند و دکوراسیون را از سنتی و کلاسیک بودن دور نگه می دارند. فرش های 1200 شانه ترک گل برجسته جزو این دسته از محصولات هستند. در این طرح ها، از اشکال هندسی، گل های بزرگ، خطوط ناهماهنگ و درهم برهم استفاده شده است و با رنگ های لایت و ملون یا شاد و ابرنگی تولید می شوند. امروزه فرش های 1200 شانه گل برجسته بیشتر به رنگ طوسی یا خاکستری تولید می شوند.

 

فرش 1200 شانه گل برجسته وینتیج

فرش 1200 شانه گل برجسته وینتیج حالتی شبیه قالی های عتیقه دستباف را دارد و سبکی کهنه نما است که استفاده از آن در دکوراسیون، نوعی تضادی شیرین را ایجاد می کند.

طرح های کهنه نما بدین طراحی می شوند که روی طرح های کلاسیک و سنتی، فیلتر ابر و باد، سنگ، کویر پیاده می شود و بدین صورت این طرح های خاص تولید می شوند. این طرح های زیبا برای انواع دکوراسیون ها مناسب است.

 

فرش 1200 شانه گل برجسته دستباف گونه در دکوراسیون

فرش 1200 شانه گل برجسته دستباف گونه در دکوراسیون های لوکس، پذیرایی های مجلل و مکان های رسمی مناسب است و به دلیل ریز بافتی و ریز نقشی که طرح و نقشه آن دارند، جلوه خاصی به فضا می دهند.

اگر دکوراسیون شما کلاسیک و سنتی است می توانید از طرح های کلاسیک و سنتی استفاده کنید و در این فضاها بهتر است از فرش های نقره ای، بژ، سرمه ای، کرم استفاده شود. بهتر است اکسسوری ها و دیگر وسایل حالتی کلاسیک داشته باشند و بدین صورت نوعی هماهنگی و زیبایی در فضا ایجاد شود.

انتخاب فرش کرم گل برجسته 1200 شانه فضای خانه را گرم تر نشان می دهد و طرح افشان کرم رنگ برای فضاهای کوچک و دکوراسیون های تنگ مناسب است. فرش گل برجسته رنگ روشن فضا را بازتر و روشن تر نشان می دهد و امروزه از آن ها در دکوراسیون های مینیمال و مدرنیته استفاده می کنند.

فرش 1200 شانه گل برجسته سرمه ای، جزو رنگ های تیره است که برای مکان های مجلل و فضاهای کلاسیک بهتر است این رنگ فرش با طلایی، سفید، سبز یشمی یا کرم لایت ست شود.

اگر برای فضاهای کوچک و یا خانه های آپارتمانی به دنبال رنگی هستید که آلودگی را کمتر نشان دهد، می توانید از فرش گردویی 1200 شانه گل برجسته استفاده کنید. این رنگ آرامش را در فضا پدید می آورد و می توانید آن را با رنگ طلایی، آبی اطلسی، سفید و یا کرم ست کنید. فرش افشان گل برجسته در رنگ های تیره و روشن را می توانید برای دکوراسیون های امروزی و مدرنیته انتخاب کنید.

امروزه رنگ طوسی بیشتر از دیگر رنگ ها طرفدار دارد. از این رو بیشتر طراحان سعی کرده اند رنگ زمینه طرح های کلاسیک و سنتی و مدرنیته را طوسی، خاکستری یا زغالی انتخاب کنند. می توانید این رنگ ها را برای دکوراسیون های کلاسیک، مدرنیته و مینیمال استفاده کنید.

در دکوراسیون های سنتی و کلاسیک، بهتر است فرش طوسی 1200 شانه گل برجسته را با دیگر رنگ ها از قبیل بژ، طلایی، آبی فیروزه ای، قهوه ای، شکلاتی ست کنید.

برای دکوراسیون های مدرنیته و مینیمال می توانید این رنگ ها را با سفید یا مشکی ست کنید و برای اینکه محیط را از حالت خنثی و یکنواختی خارج سازید می توانید این رنگ ها را با صورتی، سبز، زرد و نارنجی ست کنید که ترکیب این رنگ ها برای دکوراسیون های مدرنیته فوق العاده است و محیطی جذاب و گیرا را به وجود می آورد.

برای اتاق خواب حتما از طرح های مدرنیته با رنگ های لایت و روشن استفاده کنید و سعی کنید که رنگ روتختی را با طرح و رنگ کف پوش ست کنید.

نوع رنگ زمینه بر قیمت فرش ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰ گل برجسته تاثیری ندارد؛ ولی بسیاری از کارخانه های تولیدی، رنگ های پرفروش را با قیمتی بیشتر ارائه می دهند و رنگ های قدیمی و کم فروش از قبیل لاکی یا قهوه ای را با قیمتی کمتر ارائه می دهند که این کار پسندیده نیست و رنگ زمینه نمی تواند عاملی برای تفاوت قیمت باشد. 

 

ابعاد فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته

ابعاد فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته متفاوت است. فرش 12 متری 1200 شانه گل برجسته با ابعاد 3 در 4 متر تولید می شود که جزو پرفروش ترین ابعاد و سایز 1200 شانه است. فرش 9 متری 1200 شانه با ابعاد 2.5 در 3.5 متر تولید می شود و امروزه برای خانه های آپارتمانی و فضاهای کوچک از این سایز استفاده می شود.

ابعاد فرش 6 متری 1200 شانه گل برجسته به صورت 2 متر در 3 متر است که نصف قیمت فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته ۱۲ متری می باشد. قالیچه 4 متری 1200 شانه با ابعاد 1.5 متر در 2.25، ذرع و نیم با ابعاد 1 در 1.5 متر عرضه می شود.

هر طرحی که تولید می شود آن طرح علاوه بر تولید با این ابعاد به صورت کناره فرش های 1200 شانه با ابعاد 1 در 2 متر، 1 در 3 متر و 1 در 4 متر تولید می شود. پادری های 1200 شانه با ابعاد 50 در 80 و 50 در 70 و پشتی 1200 شانه به صورت 50 در 100 نیز ارائه می شود.

 

روش انتخاب ابعاد فرش

از آنجایی که از فرش های 1200 شانه گل برجسته فقط می توان در پذیرایی استفاده کرد، روش انتخاب ابعاد فرش با دیگر مکان ها کمی متفاوت تر است.

در اتاق پذیرایی یکی از المان های انتخاب فرش های ماشینی، طرح و نگاره زیبای آن است که بهتر است ابعاد آن به گونه ای انتخاب شوند که کوچکتر از فضا انتخاب شوند و پایه های مبل در قسمت بیرونی لبه فرش قرار گیرند به گونه ای که وقتی فرد روی مبل می نشیند، پاهایش روی فرش قرار بگیرد.

اگر انتخاب شما از فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته مدرن برای اتاق خواب است، باید ابعاد آن به گونه ای انتخاب شود که هنگامی که فرد از تخت به پایین می آید، پاهایش روی کف پوش قرار بگیرد.

 

تولید فرش های با ابعاد سفارشی 

تولید فرش های با ابعاد سفارشی در سایز های 24 متری، 18 متری و 15 متری است که بنابر درخواست مشتری به صورت جفت تولید می شود. دلیل جفت بافته شدن ابعاد سفارشی بدین صورت است دستگاه های بافندگی، محصول را به دو صورت زیر و رو تولید می کنند و از آنجایی که ابعاد درخواستی فقط درخواست یک مشتری است، پس سفارش دهنده باید بافت زیر و بافت رو را خریداری کند.

در بیشتر مواقع مشتریان برای اینکه قالی را به صورت جفت نمی خواهند، سایزهای درخواستی را سفارش نمی دهند. برای این کار و برای کم شدن هزینه ها، شما می توانید نصف سایزی که می خواهید درخواست دهید و بدین صورت دو جفت قالی بخرید که اندازه دو جفت برابر با یک جفت ابعاد درخواستی شما باشد.

 

قیمت فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته

به دلیل حذف واسطه ها و میانگیری ها، گروه تولیدی ساویز بافت توانسته است از قیمت فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته بکاهد و فرش۱۲۰۰شانه گل برجسته کاشان را با قیمتی پایین تر از 1200 شانه گل برجسته مشهد و دیگر شهرها ارائه دهد.

قیمت فرش گل برجسته ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰ چنده؟
برای یافتن پاسخ این سوال باید تراکم، جنس نخ خاب و ابعاد را در نظر گرفت. فرش های 1200 شانه گل برجسته 12 متری قیمتی بیشتر از دیگر ابعاد های استاندارد دارند و تراکم 3600، بافته شدن با دستگاه پیشرفته HCIx2، استفاده از نخ نازک آکریلیک هیت ست شده و نخ هایبالک سبب شده است تا قیمت این بافته ها بالاتر رود.

فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته آکریلیک به دلیل استفاده از نخ نازک آکریلیک هیت ست شده با نمره 36 و 40، قیمتی بالا دارد و این الیاف جزو الیافی است که شبیه پشم طبیعی است و ظرافت و زیبایی این محصول به دلیل تعداد گره های بالا و استفاده از نخ نازک آکریلیک و هایبالک است. 

ولی اگر قیمت فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته 12 متری را با 12 متری 1500 شانه گل برجسته و یا قالی های دستباف 12 متری مقایسه کنید، متوجه می شوید که این بافته های ظریف نسبت به آن ها، قیمت کمتری دارند.

قیمت فرش ماشینی 6 متری 1200 شانه برجسته در دو تخته معادل قیمت فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته ۱۲ متری در یک تخته است و به عبارتی دیگر، قیمت فرش ۶ متری ۱۲۰۰ شانه نصف قیمت 12 متری آن است.

هیت ست شدن الیاف نیز بر قیمت آن ها می افزاید. الیاف آکریلیک قبل از بافت از مرحله تونل بخار آب و گرما عبور می کنند و الیاف یکنواخت می شوند و پرزهایشان گرفته می شود و بدین صورت طرح و نقشه زیباتر می شود.

با خرید مستقیم از کارخانه می توانید فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته را با قیمتی کمتر از بازار خریداری کنید و سعی کنید قبل از خرید به کیفیت توجه کنید تا قیمت پایین. چون برخی از کارخانه ها و تولیدی ها برای جلب نظر مشتریان، اقدام به تولید محصولات بی کیفیت با الیاف نامرغوب می کنند.

 

خرید فرش 1200 شانه گل برجسته

آمار خرید فرش 1200 شانه گل برجسته نسبت به دیگر شهرها بیشتر است و دلیل آن هم، طرح و نقشه بسان قالی های دستباف، کیفیت بالا و قیمت مناسب تر آن است

کاشان زادگاه فرش ماشینی و پایتخت فرش است و در این سرزمین 5 شهرک صنعتی وجود دارد و بیش از 700 هزار کارخانه تولیدی بزرگ مشغول فعالیت هستند. در حدود 70 درصد از صادرات فرش ماشینی به دیگر کشورها در کاشان ایجاد می شود.

دلیل تمایز و برترین فرش های ماشینی دستباف گونه کاشان نسبت به دیگر شهرها، استفاده از الیاف وارداتی آکریلیک هیت ست شده، استفاده از دستگاه های HCIx2 وندویل بلژیک، به کار بردن طرح های اصیل ایرانی، مدرن و فانتزی و طرح های کهنه نما و وینتیج، تولید فرش در شانه و تراکم بالا و ارائه قیمت درب کارخانه و تولیدی می باشد.

کارخانه های کاشان در تولید انواع فرش های ماشینی دستباف نما و دستباف گونه پیشتاز بوده اند و توانسته اند نظر تمامی خریداران را از اقصی نقاط جهان به خود جلب کنند. یکی از محصولات دستباف گونه پرفروش، که امروزه بیشتر تولیدات کاشان روی این بافته ها است، فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته کاشان است که به صورت ساده و گل برجسته تولید می شود و گل برجسته آن زیبایی و ظرافت بیشتری دارد.

 

خرید حضوری

شما می توانید فرش کاشان قیمت فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته را به قیمت عمده و تولیدی و درب کارخانه به صورت حضوری خریداری کنید.

آدرس کارخانه فرش ساویز بافت واقع در شهرک صنعتی آران و بیدگل است و تمامی فرش های مدل جدید 1200 شانه گل برجسته روی رگال در نمایشگاه ساویز بافت واقع در کارخانه به نمایش گذاشته شده است و شما می توانید از نزدیک با کیفیت و طرح و نقشه آشنا شوید. برای مراجعه حضوری نیاز به وقت قبلی نیست و افراد می توانند همه روزه به غیر ار روزهای تعطیل مراجعه کنند.

 

خرید اینترنتی

برای خرید فرش 1200 شانه گل برجسته به صورت اینترنتی شما می توانید وارد وب سایت ساویز بافت شوید و در صفحه اصلی، شاخه 1200 شانه و سپس زیر شاخه 1200 شانه گل برجسته را انتخاب کرده و روی محصول مورد نظر کلیک کنید.

برای بررسی قیمت فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته و مشخصات ویژگی آن ها می توانید با مشاورین ساویز بافت تماس گرفته و با گرفتن اطلاعات و آگاهی، خرید فرش 1200 شانه گل برجسته را انجام دهید.

 

نکات مهم قبل از خرید فرش 1200 شانه گل برجسته

قبل از خرید فرش 1200 شانه گل برجسته بهتر است به نکات زیر توجه کنید:

  • خرید فرش 1200 شانه را بهتر است با ضمانت نامه و گارانتی انجام دهید. خرید با ضمانت نامه و گارانتی اصل و معتبر یعنی خرید باکیفیت بالا.
  • قبل از تحویل فرش، حتما به برچسب پشت آن دقت کنید و اطلاعات آن را چک کنید. برچسب باید حاوی اطلاعات کامل از محصول و آرم شرکت باشد.
  • اگر قصد خرید اینترنتی دارید، حتما از فروشگاه های اینترنتی خرید کنید که زیر نظر کارخانه به صورت مستقیم اداره می شوند و از فروشگاه هایی که دارنده نماد اعتماد، نماد زرین پال و نماد امنیتی SSL هستند خرید کنید.
  • ممکن است برخی از کارخانه داران، فرش های 1200 شانه استوک و در انبار مانده را با قیمت کمتر ارائه دهند. اگر قصد خرید این محصولات را با قیمت پایین تر از بازار دارید، حتما کیفیت و سالم بودن آن ها را چک کنید.
  • اگر پرزدهی فرش های 1200 شانه در چند هفته اول با روش های ساده از قبیل جارو کشیدن از بین نرفت، حتما با مدیر فروش تماس بگیرید چون پرزدهی بالا یک عیب محسوب می شود.

 

فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کاشان در طرح های پرفروش

بر اساس آمار فروش، فرش های 1200 شانه گل برجسته جدید در طرح های پرفروش افشان، باغ گل، خشتی و طرح های تلفیقی ترنج دار افشان و یا ترنج دار خشتی بیشترین تقاضا را دارند.

 

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان که به صورت افشان سلطنتی، رویال، گل فرنگ، درباری و... طراحی می شود و برای دکوراسیون های مدرنیته، مجلل و سلطنتی مناسب است و طراحان از این مدل به عنوان بهترین فرش برای جهیزیه عروس یاد کرده اند.

زیبایی این طرح افشان به دلیل پراکنده بودن گل های رز، شاه عباسی، گل های انتزاعی به همراه اسپیرال و شاخه های اسلیمی است و قوس های دورانی، خط های پیچ در پیچ و منحنی ها، سبب خاص بودن این طرح سنتی شده است به گونه ای که از این طرح سنتی و کلاسیک در رنگ های خنثی در دکوراسیون های امروزی مدرنیته و مینیمال بهره می برند.

طرح های افشان در شانه و تراکم های مختلف تولید می شوند ولی بیشترین تقاضا مربوط به فرش 1200 شانه گل برجسته افشان است که با تراکم طولی 3600 بافته می شود که ظرافت و زیبایی این بافته بالاتر از 700 شانه و 500 شانه افشان است.

 

فرش گل برجسته 1200 شانه طرح باغ گل

فرش گل برجسته 1200 شانه طرح باغ گل فیلی یک گلستان بهاری است که زیبایی نقش و نگاره های آن سبب شده است تا افراد خود را در باغ پر از گل قشنگ ببینند. این قالی جدید گل برجسته جزو طرح های سنتی بدون ترنج است که طراح با رنگ زمینه خنثی و گل های رز رنگی طرحی متفاوت را خلق کرده است که برای انواع دکوراسیون های امروزی مناسب است.

زیبایی طرح باغ گل وقتی بیشتر است که به صورت 1200 شانه گل برجسته با تراکم 3600 بافته شود. این طرح به دلیل شلوغ و پرنگاره بودن بهتر است در شانه و تراکم بالا بافته شود. در این طرح زیبا، رنگ های گرم و سرد به طرز هوشمندانه ای در کنار همدیگر به کار رفته است و طرحی زیبا را پدید آورده که استفاده از این فرش گل برجسته جدید، فضایی خاص و متفاوت را ایجاد می کند.