فرش ماشینی درجه یک

فرش ماشینی طرح ترنج و لچک

نمایش 1 تا 40 (از 40 محصول)
فرش ماشینی طرح شاه چراغ 700 شانه
کد فرش : nc7001015

 فرش ماشینی طرح شاه چراغ 700 شانه 

3,650,000 تومان

فرش کاشان طرح مهرگان 700 شانه
کد فرش : nc7001014

 فرش کاشان طرح مهرگان 700 شانه 

3,650,000 تومان

فرش 700 شانه طرح شهیاد
کد فرش : nc7001013

 فرش 700 شانه طرح شهیاد 

3,650,000 تومان

فرش 700 شانه طرح حوض نقره
کد فرش : nc7001011

 فرش 700 شانه طرح حوض نقره 

3,650,000 تومان

فرش 700 شانه طرح چکاوک
کد فرش : nc7001010

 فرش 700 شانه طرح چکاوک 

3,650,000 تومان

فرش هیوا 700 شانه کاشان
کد فرش : nc7001009

 فرش هیوا 700 شانه کاشان 

3,650,000 تومان

فرش طرح باغ معلق 700 شانه
کد فرش : nc7001006

 فرش طرح باغ معلق 700 شانه 

(پرفروش) 3,650,000 تومان

فرش طرح نایین کرم 700 شانه
کد فرش : nc7001004

 فرش طرح نایین کرم 700 شانه 

3,650,000 تومان

فرش ماشینی 700 شانه نقره ای طرح نیلا
کد فرش : nc7001002

 فرش ماشینی 700 شانه نقره ای طرح نیلا 

3,650,000 تومان

فرش ماشینی 700 شانه طرح نیوشا
کد فرش : nc70010183

 فرش ماشینی 700 شانه طرح نیوشا 

3,650,000 تومان

فرش 1200 شانه تراکم 3600 طرح راشین گل برجسته
کد فرش : amr1200b17

 فرش 1200 شانه تراکم 3600 طرح راشین گل برجسته 

5,168,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نایین نقره ای رنگ
کد فرش : amr1200b14

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نایین نقره ای رنگ 

5,168,000 تومان

فرش ۱۲۰۰ شانه همتا گل برجسته
کد فرش : amr1200b08

 فرش ۱۲۰۰ شانه همتا گل برجسته 

5,168,000 تومان

فرش طرح اصفهان گل برجسته 1500 شانه
کد فرش : agh150006

 فرش طرح اصفهان گل برجسته 1500 شانه 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه جدید طرح نسیم گل برجسته کاشان
کد فرش : moh1500b14

 فرش 1500 شانه جدید طرح نسیم گل برجسته کاشان 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه با تراکم 4500 طرح مهگل
کد فرش : moh1500b11

 فرش 1500 شانه با تراکم 4500 طرح مهگل 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه ماشینی طرح آدنا
کد فرش : moh1500b07

 فرش 1500 شانه ماشینی طرح آدنا 

5,740,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح سالاری
کد فرش : moh1500b01

 فرش 1500 شانه گل برجسته طرح سالاری 

5,740,000 تومان

فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کاشان طرح گیتی
کد فرش : moh1200b07

 فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کاشان طرح گیتی 

5,168,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح نایین
کد فرش : shs1500b5252

 فرش 1500 شانه گل برجسته طرح نایین 

5,740,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس طرح شکوه
کد فرش : shs1200b5848

 فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس طرح شکوه 

4,670,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته سنتی ترنج لوزی
کد فرش : shs1200b4770

 فرش 1200 شانه گل برجسته سنتی ترنج لوزی 

4,670,000 تومان

فرش 1200 شانه جدید کاشان گل برجسته لوکس
کد فرش : shs1200b4730

 فرش 1200 شانه جدید کاشان گل برجسته لوکس 

4,670,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس لچک ترنج
کد فرش : shs1200b4545

 فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس لچک ترنج 

4,670,000 تومان

فرش کلاسیک کاشان 1200 شانه گل برجسته لوکس
کد فرش : shs1200b4240

 فرش کلاسیک کاشان 1200 شانه گل برجسته لوکس 

4,670,000 تومان

فرش ترنج کاشان 1200 شانه گل برجسته لوکس
کد فرش : shs1200b3969

 فرش ترنج کاشان 1200 شانه گل برجسته لوکس 

4,670,000 تومان

فرش ماشینی طرح تبریز 1200 شانه
کد فرش : sh12008

 فرش ماشینی طرح تبریز 1200 شانه 

5,055,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه کاشان طرح باغ معلق
کد فرش : sh12006

 فرش ماشینی 1200 شانه کاشان طرح باغ معلق 

5,055,000 تومان

فرش لوکس 1200 شانه گل برجسته طرح ساغر
کد فرش : sb8026

 فرش لوکس 1200 شانه گل برجسته طرح ساغر 

4,670,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح الهه
کد فرش : sb429

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح الهه 

5,168,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رعنا
کد فرش : sb412

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رعنا 

5,168,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آگرین
کد فرش : sb463

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آگرین 

5,168,000 تومان