فرش ماشینی درجه یک

گلیم فرش ماشینی، گلیم ساده و خشک

نمایش 1 تا 60 (از 104 محصول)
گلیم فرش دخترانه
کد فرش : damdz506

 گلیم فرش دخترانه 

سفارش تلفنی محصول

گلیم فرش ترنج دار وینتیج
کد فرش : damdz802

 گلیم فرش ترنج دار وینتیج 

سفارش تلفنی محصول

گلیم فرش طرح ادویه برای آشپزخانه
کد فرش : damdz522

 گلیم فرش طرح ادویه برای آشپزخانه 

390,000 تومان

گلیم فرش وینتیج طرح ابر و بادی
کد فرش : damdz801

 گلیم فرش وینتیج طرح ابر و بادی 

سفارش تلفنی محصول

گلیم فرش وینتیج طرح افشان
کد فرش : damdz81

 گلیم فرش وینتیج طرح افشان 

سفارش تلفنی محصول

گلیم فرش آشپزخانه با طرح ادویه
کد فرش : damdz517

 گلیم فرش آشپزخانه با طرح ادویه 

390,000 تومان

گلیم فرش آشپزخانه طوسی طرح ادویه جات
کد فرش : damdz513

 گلیم فرش آشپزخانه طوسی طرح ادویه جات 

390,000 تومان

گلیم فرش فانتزی طوسی
کد فرش : damdz2124

 گلیم فرش فانتزی طوسی 

سفارش تلفنی محصول

گلیم فرش فانتزی طرح پرهای تزئینی
کد فرش : damdz527

 گلیم فرش فانتزی طرح پرهای تزئینی 

سفارش تلفنی محصول

گلیم فرش فانتزی طرح آبرنگی
کد فرش : damdz526

 گلیم فرش فانتزی طرح آبرنگی 

سفارش تلفنی محصول

گلیم فرش مدرن و فانتزی طرح گل
کد فرش : damdz525

 گلیم فرش مدرن و فانتزی طرح گل 

سفارش تلفنی محصول

گلیم فرش طرح سنگ فانتزی
کد فرش : damdz516

 گلیم فرش طرح سنگ فانتزی 

سفارش تلفنی محصول

گلیم فرش طرح فانتزی برگ زمینه سنگی
کد فرش : damdz515

 گلیم فرش طرح فانتزی برگ زمینه سنگی 

سفارش تلفنی محصول

گلیم فرش فانتزی طرح سنگی
کد فرش : damdz512

 گلیم فرش فانتزی طرح سنگی 

سفارش تلفنی محصول

گلیم فرش جدید فانتزی طرح برگ پاییزی
کد فرش : damdz509

 گلیم فرش جدید فانتزی طرح برگ پاییزی 

سفارش تلفنی محصول

گلیم فرش افشان فانتزی کرم رنگ
کد فرش : damdz106

 گلیم فرش افشان فانتزی کرم رنگ 

سفارش تلفنی محصول

گلیم فرش فانتزی طرح گل رز
کد فرش : damdz80

 گلیم فرش فانتزی طرح گل رز 

سفارش تلفنی محصول

گلیم فرش فانتزی گلدار
کد فرش : damdz78

 گلیم فرش فانتزی گلدار 

سفارش تلفنی محصول

گلیم فرش ساده سنتی طرح ترنج خشتی
کد فرش : damdz46

 گلیم فرش ساده سنتی طرح ترنج خشتی 

390,000 تومان

گلیم فرش فانتزی طرح گل
کد فرش : damdz46

 گلیم فرش فانتزی طرح گل 

سفارش تلفنی محصول

گلیم فرش فانتزی ماشینی طرح خشتی
کد فرش : damdz37

 گلیم فرش فانتزی ماشینی طرح خشتی 

سفارش تلفنی محصول

گلیم فرش طرح افشان گل رز
کد فرش : damdz63

 گلیم فرش طرح افشان گل رز 

390,000 تومان

گلیم فرش فانتزی طرح خشتی گل دار
کد فرش : damdz120

 گلیم فرش فانتزی طرح خشتی گل دار 

سفارش تلفنی محصول

مدل گلیم فرش سنتی با رنگ زمینه سرمه ای
کد فرش : damdz108

 مدل گلیم فرش سنتی با رنگ زمینه سرمه ای 

390,000 تومان

طرح گلیم فرش خشتی جدید
کد فرش : damdz107

 طرح گلیم فرش خشتی جدید 

390,000 تومان

گلیم فرش سنتی طرح شلوغ با زمینه تیره
کد فرش : damdz104

 گلیم فرش سنتی طرح شلوغ با زمینه تیره 

390,000 تومان

طرح ساده گلیم مدل هالیدی
کد فرش : damdz98

 طرح ساده گلیم مدل هالیدی 

390,000 تومان

طرح گلیم فرش سنتی ساده
کد فرش : damdz96

 طرح گلیم فرش سنتی ساده 

390,000 تومان

گلیم فرش ماشینی طرح افشان
کد فرش : damdz91

 گلیم فرش ماشینی طرح افشان 

390,000 تومان

گلیم فرش سنتی طرح ناردون
کد فرش : damdz89

 گلیم فرش سنتی طرح ناردون 

390,000 تومان

گلیم فرش طرح خشتی گلدار
کد فرش : damdz86

 گلیم فرش طرح خشتی گلدار 

390,000 تومان

گلیم فرش سنتی با ترنج گلدار
کد فرش : damdz83

 گلیم فرش سنتی با ترنج گلدار 

390,000 تومان

فرش گلیم طرح اصیل سنتی
کد فرش : damdz76

 فرش گلیم طرح اصیل سنتی 

390,000 تومان

فرش گلیم سنتی با ترنج طرح اسلیمی
کد فرش : damdz79

 فرش گلیم سنتی با ترنج طرح اسلیمی 

390,000 تومان

گلیم فرش ماشینی طرح شلوغ
کد فرش : damdz74

 گلیم فرش ماشینی طرح شلوغ 

390,000 تومان

گلیم فرش سنتی با ترنج لوزی
کد فرش : damdz72

 گلیم فرش سنتی با ترنج لوزی 

390,000 تومان

گلیم فرش طرح جدید با زمینه مشکی
کد فرش : damdz71

 گلیم فرش طرح جدید با زمینه مشکی 

390,000 تومان

گلیم فرش چهل تکه سنتی کاشان
کد فرش : damdz65

 گلیم فرش چهل تکه سنتی کاشان 

390,000 تومان

گلیم فرش سنتی طرح خطی
کد فرش : damdz61

 گلیم فرش سنتی طرح خطی 

390,000 تومان

گلیم فرش ترنج دار خشتی
کد فرش : damdz56

 گلیم فرش ترنج دار خشتی 

390,000 تومان

گلیم فرش طرح سنتی با ترنج دایره
کد فرش : damdz51

 گلیم فرش طرح سنتی با ترنج دایره 

390,000 تومان

گلیم فرش سنتی ماشینی ترنج دار
کد فرش : damdz50

 گلیم فرش سنتی ماشینی ترنج دار 

390,000 تومان

گلیم فرش جدید شیک با طرح سنتی
کد فرش : damdz47

 گلیم فرش جدید شیک با طرح سنتی 

390,000 تومان

گلیم فرش سنتی طرح درختی
کد فرش : damdz45

 گلیم فرش سنتی طرح درختی 

390,000 تومان

گلیم فرش سنتی کاشان طرح لوزی
کد فرش : damdz41

 گلیم فرش سنتی کاشان طرح لوزی 

390,000 تومان

گلیم فرش پذیرایی سرمه ای طرح عشایری
کد فرش : damdz39

 گلیم فرش پذیرایی سرمه ای طرح عشایری 

390,000 تومان

گلیم فرش طرح جدید سنتی
کد فرش : damdz35

 گلیم فرش طرح جدید سنتی 

390,000 تومان

فرش گلیم سنتی با طرح حیوانات
کد فرش : damdz29

 فرش گلیم سنتی با طرح حیوانات 

390,000 تومان

گلیم فرش طرح لوزی
کد فرش : damdz31

 گلیم فرش طرح لوزی 

390,000 تومان

مدل گلیم فرش سنتی خشتی کاشان
کد فرش : damdz26

 مدل گلیم فرش سنتی خشتی کاشان 

390,000 تومان

گلیم فرش سنتی بیجار
کد فرش : damdz25

 گلیم فرش سنتی بیجار 

390,000 تومان

گلیم فرش ماشینی سنتی طرح لرستان
کد فرش : damdz14

 گلیم فرش ماشینی سنتی طرح لرستان 

1,560,000 تومان

گلیم فرش ماشینی طرح قشقایی لاکی
کد فرش : damdz15

 گلیم فرش ماشینی طرح قشقایی لاکی 

390,000 تومان

گلیم فرش ماشینی طرح عشایری
کد فرش : damdz18

 گلیم فرش ماشینی طرح عشایری 

390,000 تومان

گلیم فرش طرح هریس سنتی با رنگ قرمز
کد فرش : damdz12

 گلیم فرش طرح هریس سنتی با رنگ قرمز 

390,000 تومان

گلیم فرش سنتی طرح خشتی
کد فرش : damdz21

 گلیم فرش سنتی طرح خشتی 

390,000 تومان

طرح گلیم ساده و زیبا مدل تمنا
کد فرش : nkha32045

 طرح گلیم ساده و زیبا مدل تمنا 

240,000 تومان

طرح گلیم ساده مدل تاج
کد فرش : nkha32044

 طرح گلیم ساده مدل تاج 

240,000 تومان

گلیم فرش چیست؟

اولین بافته های بشریت به عنوان کف پوش گلیم ها بوده اند که در گذشته به صورت دستباف و توسط عشایران در مناطق ترکمن، قفقاز، ترک بافته می شد و جاجیم و زیلو نام داشت. این گلیم ها با استفاده از الیاف طبیعی پنبه، کرک، پشم و نخ های پشمی بافته می شد. طرحهای گلیم فرش سنتی بر اساس تصویر ذهنی بافندگان ترسیم و طراحی می شد و نقشه آن ها به صورت سنتی بود. انواع گلیم فرش سنتی در مدل های گلیم فرش طرح لوزی، قفقازی، عشایری، طرح بلوچ، هرسین و... طراحی می شد که این مدل گلیم های فرش سنتی به صورت گلیم فرش های ماشینی نیز تولید شدند.

تا اینکه تولید کنندگان فرش های ماشینی با اقتباس از گلیم های دستباف و با استفاده از دستگاه های CRT، به تولید گلیم فرش زیبا پرداختند که از نظر جنس، شانه و تراکم، نوع بافت و نوع دستگاه و از نظر طرح با فرش های ماشینی متفاوت هستند.

 

خصوصیات گلیم فرش ماشینی

در بیان خصوصیات گلیم فرش های ماشینی باید گفت که این فرش های سبک بدون پرز، به صورت لوپ (حلقه حلقه) بافته می شوند و بافت حلقه ای دارند. بر خلاف بافت فرش های ماشینی که به صورت گره های U شکل دور نخ تار هستند. همین بافت حلقوی سبب شده است تا گلیم فرش های ماشینی پرزدهی کمتر، ماندگاری بالاتری داشته باشند و رطوبت و گرد و غبار جذب آن نشود و به راحتی از روی آن پاک شود. ضخامت گلیم فرش بسیار کم و در حد موکت است از این رو استفاده از گلیم فرش های سنتی و فانتزی در همه مکانی توصیه نمی شود و فرش های بدون پرز و بدون خاب هستند.

شاید در برخی از فروشگاه ها، اسم گلیم فرش پرز دار و یا گلیم فرش های پرز بلند را شنیده باشید. در حقیقت فرش های پرز بلند و یا پرز دار جزو گلیم ها نیستند و اسم آن ها فرش های فانتزی شگی است.
وزن گلیم فرش های ماشینی بسیار کمتر از فرش های ماشینی است و فرش های سبکی است که حمل و نقل، جا به جایی و شستن آن ها راحت است.

 

جنس گلیم فرش

جنس گلیم فرش های ماشینی بر خلاف گلیم های دستباف که با الیاف طبیعی است، با الیاف مصنوعی هیت ست شده بافته می شود. گلیم فرش سنتی ماشینی و گلیم فرش فانتزی جدید با الیاف بی سی اف، پلی پروپیلن، پلی استر و آکریلیک بافته می شوند و در بافت نخ تار و پود آن جوت و پنبه به کار گرفته می شود.
گلیم فرش هایی که با الیاف هیت ست شده بافته می شوند کیفیت بهتر و طول عمر بالاتری دارند.

 

شانه و تراکم

فرش گلیم، در شانه و تراکم های پایین بافته می شود و به همین دلیل نقشه گلیم سنتی درشت بافت تر از نقشه فرش های ماشینی با شانه و تراکم بالاست. بیشترین گلیم فرش های ماشینی در شانه (تراکم عرضی) 320 تا 500 و تراکم طولی 660 تا 1000 بافته می شوند. همین تعداد شانه (تعداد گره های زده شده در یک متر از عرض) و تراکم (تعداد گره های زده شده در یک متر از طول) پایین سبب سبک وزن بودن، قیمت پایین شدن آن ها شده است. نقوش سنتی گلیم فرش هرچه با شانه و تراکم بالاتری بافته شود، زیباتر و ظریف تر است.

گلیم های ساده و خشک با شانه 300 بافته می شوند و طرح های آن نسبت به دیگر انواع گلیم ها ساده تر و درشت تر است. هرچه تراکم طولی این بافته ها بالاتر رود، گره های حلقه ای ریز تر است و فشردگی بین آن ها بیشتر می شود. ضخامت گلیم های ساده و خشک کمتر از گلیم فرش های ماشینی است و با تراکم کمتری بافته می شوند.

 

طرح های گلیم فرش

طرح های گلیم فرش را بیشتر با نقوش سنتی می شناسند در صورتی که امروزه گلیم فرش جدید فانتزی و گلیم فرش های ترک در طرح های مدرن و امروزی، گلیم فرش طرح آشپزخانه و گلیم فرش عروسکی اتاق کودک تولید می شوند که برای انواع فضاهای خانه مناسب است.

 

گلیم فرش فانتزی

یکی از جدیدترین و پرطرفدار ترین طرح های فرش ماشینی، طرح های مدرن و فانتزی است و گلیم فرش های فانتزی که جزو گلیم فرش جدید است توانسته است قشر جوانان، نوعروسان و مشکل پسندان را به خود جلب کند. با تغییر در سبک و سیاق دکوراسیون ها، استفاده از طرح های فانتزی و مدرن در رنگ بندی خنثی و روشن بیشتر شده است. طرح های فانتزی و مدرن در رنگ های گلیم فرش طوسی سفید، گلیم فرش خاکستری، صورتی است که به دلیل مینیمال شدن و مدرنیته شدن دکوراسیون ها، گلیم فرش زمینه مشکی و رنگ زمینه طوسی بیشتر از دیگر رنگ ها شده است.

با تولید طرح های فانتزی، خرید گلیم ها بیشتر از گذشته شده است چون درگذشته تولید این بافته ها در طرح های سنتی و به صورت گلیم فرش قرمز مشکی، قهوه ای با طرح ها و نقوش سنتی و عشایری بود. گلیم فرش سه بعدی نیز جزو طرح های فانتزی و مدرن است و تمامی طرح های فانتزی برای دکوراسیون های مدرنیته امروزی مناسب است.

 

گلیم فرش طرح سنتی

نقوش و نگاره گلیم فرش طرح سنتی، با استفاده از عناصر سنتی و ترکیب و درآمیختن آن با نقوش هندسی است. گلیم فرش های طرح سنتی به صورت مدل عشایری، گلیم فرش طرح لوزی، طرح افغانی، طرح قفقازی، گلیم فرش خشتی است.
نقشه گلیم قشقایی برگرفته از آداب و رسوم و اعتقادات مردم آن مرز و بوم است و نقش و نگار آن به صورت ذهنی است. گیاهان و گل ها، درخت سرو، نقش خورشید، حیوانات، اشکال هندسی روی این نقشه گلیم ها نقش بسته است. گلیم فرش طرح خشتی و لوزی که نقشه آن از اشکال هندسی است جزو پرفروش ترین نقشه گلیم فرش سنتی است که حتی از این طرح سنتی در دکوراسیون های مدرنیته نیز استفاده می کنند.

گلیم فرش ترکمن نیز یکی دیگر از طرح های سنتی است که این طرح اقتباس گرفته از طرح گلیم های دستباف است و به صورت گلیم فرش قرمز، روناسی و رنگ های گرم دیگر ارائه می شود. این گلیم فرش طرح سنتی دارای هشت ضلعی هایی است و خواسته ها، اعتقادات، باورها و عوامل طبیعی جزو نقش مایه های این طرح سنتی است.
طرح های جدید گلیم فرش ماشینی سنتی اعم از طرح افشان، طرح خشتی، طرح هالیدی، حوض نقره و... است که جزو پرفروش ترین طرح های کلاسیک است.

گلیم فرش طرح سنتی با طرح خشتی نقشه ای است که در آن خشت هایی مربعی شکل، لوزی و یا مستطیلی در کنار هم به صورت منظم یا نامنظم چیده شده اند و درون هر کدام از این خشت ها، نقش مایه هایی متفاوت ترسیم شده است.
گلیم فرش های لاچکری، امروزه در طرح های سنتی افشان، ترنج دار، خشتی طرح افشان و دیگر طرح های پرفروش کلاسیک تولید و روانه بازار شده اند.
گلیم فرش های وینتیج نیز که طرح آن از قالی های دستباف قدیمی و از فرش های وینتیج ماشینی است جزو گلیم های جدید است که برای انواع دکوراسیون ها مناسب می باشد.

 

انواع گلیم

انواع گلیم ها در طرح های سنتی و فانتزی تولید می شوند. از این بافته ها می توان در قسمت های مختلف منزل استفاده کرد. تولید گلیم فرش طرح جدید در رنگ بند های جدید و بافته شدن آن ها با شانه و تراکم بالاتر در نتیجه ضخامت بیشتر، سبب شده است تا از انواع گلیم ها در قسمت های مختلف خانه از آن ها استفاده شود.

 

گلیم فرش آشپزخانه

امروزه گلیم فرش های آشپزخانه در طرح هایی تولید ارائه می شوند که مختص آشپزخانه و انواع مطبخ ها می باشد و بیشتر آن ها در رنگ های خنثی و رنگ های تیره تولید می شوند از قبیل گلیم فرش آشپزخانه فانتزی طرح ادویه جات، مدل گلیم فرش آشپزخانه جدید طرح میوه و.... گلیم فرش جدید برای آشپزخانه علاوه بر داشتن طرح های زیبا و مختص برای این محیط با الیاف هیت ست شده بافته شده است و وزن آن ها بسیار سبک است. شانه و تراکم انواع گلیم فرش برای آشپزخانه پایین است و رطوبت، آلودگی، گرد و غبار را با خود جذب نمی کند و شستن و جابه جایی آن ها بسیار راحت است.

مدل گلیم فرش آشپزخانه با قیمت مناسب و ارزان را می توانید برای محیط غیر رسمی آشپزخانه و مطبخ ها تهیه کنید.
از آنجایی که امروزه متراژ آشپزخانه ها کم شده است استفاده از رنگ های روشن از قبیل گلیم فرش فانتزی طوسی، فیلی و گلیم فرش سفید بسیار رایج شده است و از طرح های فانتزی ساده برای آشپزخانه های کوچک با متراژ کم استفاده می کنند.
گلیم فرش سه بعدی نیز برای آشپزخانه های مدرن نیز استفاده می شود.

اگر فضای آشپزخانه شما سنتی و کلاسیک است و کابینت ها چوبی هستند می توانید از گلیم فرش فیلی در طرح های سنتی و یا طرح های سنتی و کلاسیک به صورت گلیم فرش قهوه ای استفاده کنید.
از گلیم فرش آشپزخانه سرمه ای در آشپزخانه های بزرگتر و دلبازتر استفاده می شود و با کابینت های رنگ سفید، شیری، کرم و یا صدفی می تواند زیبایی بی نظیری را ایجاد کند.

گلیم فرش برای آشپزخانه به دلیل سبک وزن بودن، شانه و تراکم پایین، طرح های ساده و زیبا، عدم جذب رطوبت و داشتن خاب کم و بدون پرز، بهترین انتخاب است.
جدیدترین طرح گلیم فرش آشپزخانه در متراژ 6 متری (2 متر در 3متر)، متراژ چهارمتری (1.5 در 2.25) و متراژ 1 در 1.5 تولید می شود. گلیم فرش شش متری برای آشپزخانه های بزرگتر با متراژ بیشتر است.

 

گلیم فرش اتاق خواب

گلیم فرش فانتزی اتاق خواب بیشتر در طرح های فانتزی و مدرن انتخاب می شوند. طرح های فانتزی و مدرن ساده تر از طرح های سنتی هستند و از آنجایی که اتاق خواب جزو فضاهایی است که وسایل مختلفی از قبیل تخت خواب، کمد، میز آرایشی و... وجود دارد بهتر است از گلیم فرش فانتزی در طرح های ساده و مدرن امروزی استفاده شود. اگر وسایل اتاق خواب سفید است می توانید از گلیم فرش بنفش، طوسی، خاکستری، مشکی استفاده کنید. گلیم فرش اتاق خواب عروس را می توانید با رنگ روتختی ست کنید و نه ساده و نه شلوغ انتخاب کنید.

گلیم فرش طوسی بیشترین انتخاب رنگ برای اتاق خواب عروس، نوجوانان و جوانان شده است حتی امروزه گلیم فرش اتاق کودک را در رنگ های خنثی و طوسی تولید کرده اند.
گلیم فرش های ترکیه ای به دلیل رنگ های لایت و ملون و طرح های ساده و شیک، برای اتاق خواب های امروزی و مدرنیته و کسانی که به دنبال سبک های مینیمال هستند مناسب می باشد.

برخی از افراد به دنبال دکوراسیون های مونوکروم و تک رنگ و ساده هستند باید رنگ روتختی و کف پوش اتاق خواب را یکسان و یا با تناژ رنگی های مشابه انتخاب کنند. برای مثال استفاده از گلیم فرش زرد در اتاق خواب باید با روتختی زرد ست شود. بیشتر اتاق خواب ها بر اساس دکوراسیون مونوکروم است و اگر قصد آن را دارید که فضای اتاق را از یکنواختی خارج سازید می توانید از کف پوش های دو رنگ با طرح های خیلی ساده از قبیل گلیم فرش طوسی زرد استفاده کنید.

گلیم فرش برای اتاق خواب باید در اندازه ای انتخاب شود که جلوی تخت و جلوی کمد و میز آرایشی را بپوشاند و بهتر است که زیر این وسایل مفروش نشود. اندازه کف پوش اتاق خواب بهتر است به گونه ای باشد که جلوی تخت را بپوشاند.
گلیم فرش بچه گانه برای اتاق خواب کودک در طرح های کودکانه و عروسکی تولید می شود که ضخامت آن کمی بیشتر از گلیم های ساده و خشک است.

 

گلیم فرش پذیرایی 

طراحان خوش ذوق ایرانی، طرح های کلاسیک و سنتی پر فروش را به صورت گلیم فرش جدید شیک تولید کرده اند از قبیل طرح افشان، طرح ترنج دار، طرح خشتی، طرح افشان ترنج دار و... که امروزه از آن ها برای گلیم فرش پذیرایی استفاده می شود. این طرح های سنتی بهترین انتخاب برای پذیرایی های کلاسیک و سنتی است و برای پذیرایی های مدرنیته و مینیمال نیز از گلیم فرش چهل تکه، طرح های مدرن و فانتزی استفاده کرد.

گلیم فرش های وینتیج بهترین انتخاب برای پذیرایی است و طرح های آن برگرفته از قالی های دستباف و فرش های ماشینی 1200 شانه است که با ترکیب فیلترهایی، طرح های کهنه نما را ایجاد کرده اند.
برای پذیرایی های کوچک تر از گلیم فرش ترکی و یا خرید گلیم فرش سنتی طرح افشان و یا خشتی استفاده کرد. این طرح های سنتی چون جزو طرح های شلوغ و پرنگاره است بهتر است با مبلمان با طرح ساده و با پرده های ساده تر ست شود.

از گلیم فرش های چهل تیکه که جزو جدیدترین طرح های سنتی و کلاسیک است می توان برای انواع دکوارسیون های پذیرایی استفاده کرد. این طرح زیبا جزو گلیم فرش جدید کاشان است که بیننده در یک نگاه تصور می کند که تکه هایی از قالی در کنار هم وصله شده اند و هر کدام از این وصله ها نماد طرح خاص و متفاوتی است.
ابعاد گلیم فرش پذیرایی باید کوچکتر از فضا انتخاب شود و بهتر است بین دیوار تا فرش فاصله ای باشد و پایه های جلوی مبل روی گلیم فرش قرار گیرد.

در پذیرایی هایی که مبلمان وجود ندارد بهتر است از این بافته ها استفاده نشود چون ضخامت این کف پوش ها کم است و کف پوش مناسبی برای استراحت نیست.
گلیم فرش های پذیرایی برای مکان های رسمی، پذیرایی های مجلل و لوکس مناسب نیست.

 

گلیم فرش برای راه پله 

راهروها و راه پله ها مکان های غیر رسمی هستند که در معرض آلودگی و کثیفی و پاخور شدن هستند. کف پوش این مکان ها زودتر از دیگر فضاهای خانه آلوده می شوند از این رو توصیه می شود از گلیم فرش برای راه پله و راهرو استفاده شود که به صورت متری و رولی و روپله ای تولید می شود.
برخی از راهروها و راه پله ها در بیرون از ساختمان هستند و این مکان ها بیشتر در معرض گرد و غبار و خاک هستند. از این رو استفاده از گلیم فرش راهرو و راه پله که بدون خاب و بدون پرز است برای این مکان ها توصیه می شود؛ چون بافت این گلیم ها به صورتی است که گرد و غبار و ذرات ریز بین آن ها نمی تواند نفوذ کند.

 

قیمت گلیم فرش

در پاسخ به افرادی که می گویند که گلیم فرش چنده باید گفت که قیمت گلیم فرش، پایین تر از دیگر محصولات ماشینی است. شما با مقایسه بین قیمت گلیم فرش طرح سنتی با فرش سنتی 1200 شانه یا 1000 شانه می توانید به قیمت پایین گلیم ها پی ببرید. از این رو بسیاری از افراد برای مکان های غیر رسمی از جمله راهروها، راه پله ها، اتاق خواب و آشپزخانه از این بافته ها استفاده می کنند. البته امروزه استفاده از گلیم فرش های ارزان قیمت در طرح های سنتی و کلاسیک و زیبا برای پذیرایی و هال نیز استفاده می شود و دلیل آن هم ارزان قیمت بودن این بافته ها در طرح های زیبا است.

قیمت گلیم فرش متری و رولی بر اساس عرض آن است که تولید رولی از عرض 50 سانت شروع می شود. قیمت گلیم فرش رولی بر اساس طول و عرض متفاوت است.
اگر برای راه پله ها به دنبال گلیم فرش ارزان هستید می توانید از روپله ای با 30 در 80 و 30 در 90 سانتی متر استفاده کنید. این روپله ای ها بر عکس گلیم فرش های متری، به صورت تکی است و برای جلوگیری از سر خوردن و زیبا ساختن پله ها از آن ها استفاده می شود.
اگر به دنبال خرید کف پوش های ارزان قیمت برای اتاق فرزندتان هستید که علاوه بر قیمت ارزان، در برابر شست و شو و پاخور شدن مقاوم باشد، می توانید از گلیم فرش عروسکی استفاده کنید.

قیمت گلیم فرش 6 متری فانتزی بالاتر از 4 متری و 1 در 1.5 متری است.
گلیم فرش آشپزخانه قیمت اش بسیار پایین تر از فرش های طرح مدرن و فانتزی است و با توجه به ویژگی هایی که دارد بهترین انتخاب برای آشپزخانه است. از این رو خرید گلیم فرش آشپزخانه ارزان بیشتر شده است و افراد سعی می کنند از طرح های آشپزخانه جدید با قیمت پایین برای این مکان ها استفاده کنند.
در تولید این بافته ها از الیاف ارزان تر بی سی اف، پلی پروپیلن استفاده می شود که قیمت گلیم فرش ها که با این الیاف بافته می شوند ارزان تر از بافته هایی است که با الیاف آکریلیک هیت ست شده بافته می شود.

شاید در برخی از فروشگاه ها دیده باشید که طرح های جدید گلیم فرش آشپزخانه با قیمت بالاتر ارائه می دهند در صورتی که قیمت این بافته ها بر اساس جنس و نوع شانه و تراکم است و طرح جدید نباید به صورت گرانتر ارائه شود ولی بسیاری از فروشندگان، قیمت گلیم فرش سنتی که پرفروش هستند را بالاتر می کنند و خریدار در برخی از مواقع مجبور به خرید آن طرح دلخواه است. به همین دلیل توصیه می شود که خرید این بافته ها را از مکان های معتبر انجام دهید.

 

خرید گلیم فرش

خرید گلیم فرش طرح سنتی، طرح فانتزی و مدرن، گلیم فرش های وینتیج و طرح کهنه نما، طرح های عروسکی و بچه گانه در فروشگاه اینترنتی ساویز بافت به صورت اینترنتی و حضوری به فروش می رسد. در این فروشگاه، گلیم فرش سنتی کاشان، طرح های مدرن و فانتزی با قیمت عمده و تولیدی به فروش می رسد. گلیم فرش آشپزخانه جدید با طرح های مخصوص آشپزخانه در این مرکز با متراژهای 6 متری، 4 متری و 1 در 1.5 متری به فروش می رسد. شما می توانید خرید گلیم فرش آشپزخانه، پذیرایی، اتاق خواب، اتاق کودک به صورت مستقیم از این کارخانه انجام دهید.

خرید مستقیم گلیم فرش از کارخانه ساویز بافت، دلیلی است برای پایین بودن قیمت گلیم ها و تمامی این محصولات با ضمانت نامه و گارانتی اصل و معتبر به فروش می رسند. عکس گلیم فرش ها در وب سایت ساویز بافت به نمایش گذاشته شده است و افراد می توانند تمامی محصولات این وب سایت را ببینند و نسبت به خرید حضوری و یا اینترنتی آن ها اقدام کنند.