فرش ماشینی درجه یک

فرش کلاریس

نمایش 1 تا 60 (از 82 محصول)
فرش مدرن 700 شانه کلاریس طرح موج دار
کد فرش : mcol100524

 فرش مدرن 700 شانه کلاریس طرح موج دار 

سفارش تلفنی محصول

فرش فانتزی 700 شانه کلاریس طرح آبرنگی
کد فرش : mcol100484

 فرش فانتزی 700 شانه کلاریس طرح آبرنگی 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس مدرن طرح کهنه نما طوسی
کد فرش : mcol100482

 فرش کلاریس مدرن طرح کهنه نما طوسی 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس مدرن سبک بافت با طرح آبرنگی
کد فرش : mcol100483

 فرش کلاریس مدرن سبک بافت با طرح آبرنگی 

سفارش تلفنی محصول

فرش فانتزی 700 شانه طرح گنبد کلاریس
کد فرش : mcol100481

 فرش فانتزی 700 شانه طرح گنبد کلاریس 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس مدرن طرح بافت زنجیری
کد فرش : mcol100480

 فرش کلاریس مدرن طرح بافت زنجیری 

سفارش تلفنی محصول

فرش مدرن 700 شانه طرح ابر و باد کلاریس
کد فرش : mcol100479

 فرش مدرن 700 شانه طرح ابر و باد کلاریس 

سفارش تلفنی محصول

فرش مدرن طرح بافت طلایی 700 شانه
کد فرش : mcol1004770

 فرش مدرن طرح بافت طلایی 700 شانه 

سفارش تلفنی محصول

فرش مدرن 700 شانه کلاریس با طرح زمینه ساده
کد فرش : mcol100476

 فرش مدرن 700 شانه کلاریس با طرح زمینه ساده 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس فانتزی طرح چهل تیکه افشان
کد فرش : mcol100478

 فرش کلاریس فانتزی طرح چهل تیکه افشان 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس فانتزی طرح بافت زمینه آجری
کد فرش : mcol100477

 فرش کلاریس فانتزی طرح بافت زمینه آجری 

سفارش تلفنی محصول

فرش مدرن کلاریس 700 شانه طرح بافت یاسی
کد فرش : mcol100475

 فرش مدرن کلاریس 700 شانه طرح بافت یاسی 

سفارش تلفنی محصول

فرش مدرن سبک بافت کلاریس طلایی 700 شانه
کد فرش : mcol100474

 فرش مدرن سبک بافت کلاریس طلایی 700 شانه 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس مدرن سبک مراکشی
کد فرش : mcol100472

 فرش کلاریس مدرن سبک مراکشی 

سفارش تلفنی محصول

فرش مدرن کلاریس با طرح مراکشی
کد فرش : mcol100473

 فرش مدرن کلاریس با طرح مراکشی 

سفارش تلفنی محصول

فرش مدرن کلاریس با سبک هندسی طرح لوزی
کد فرش : mcol100470

 فرش مدرن کلاریس با سبک هندسی طرح لوزی 

سفارش تلفنی محصول

فرش فانتزی و مدرن 700 شانه طرح هندسی زمینه سرمه ای
کد فرش : mcol100471

 فرش فانتزی و مدرن 700 شانه طرح هندسی زمینه سرمه ای 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس مدرن طرح هندسی زمینه خاکستری
کد فرش : mcol100469

 فرش کلاریس مدرن طرح هندسی زمینه خاکستری 

سفارش تلفنی محصول

فرش طرح آدیداس فانتزی کلاریس 700 شانه
کد فرش : mcol100460

 فرش طرح آدیداس فانتزی کلاریس 700 شانه 

سفارش تلفنی محصول

فرش مدرن طرح پوما کلاریس 700 شانه اسپرت
کد فرش : mcol100459

 فرش مدرن طرح پوما کلاریس 700 شانه اسپرت 

سفارش تلفنی محصول

فرش فانتزی طرح سنگریزه کلاریس
کد فرش : mcol100453

 فرش فانتزی طرح سنگریزه کلاریس 

سفارش تلفنی محصول

فرش مدرن طرح مراکشی کلاریس 700 شانه
کد فرش : mcol100450

 فرش مدرن طرح مراکشی کلاریس 700 شانه 

سفارش تلفنی محصول

فرش 700 شانه کلاریس فانتزی طرح گل
کد فرش : mcol100448

 فرش 700 شانه کلاریس فانتزی طرح گل 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس مدرن طرح گل زمینه بادامی
کد فرش : mcol100447

 فرش کلاریس مدرن طرح گل زمینه بادامی 

سفارش تلفنی محصول

فرش فانتزی طرح گل کلاریس 700 شانه
کد فرش : mcol100444

 فرش فانتزی طرح گل کلاریس 700 شانه 

سفارش تلفنی محصول

فرش فانتزی طرح گل و قوری کلاریس
کد فرش : mcol100435

 فرش فانتزی طرح گل و قوری کلاریس 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس مدرن سبک کلاژ طرح طبیعت
کد فرش : mcol100442

 فرش کلاریس مدرن سبک کلاژ طرح طبیعت 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس طرح آبرنگی فانتزی رنگ طلایی
کد فرش : mcol100432

 فرش کلاریس طرح آبرنگی فانتزی رنگ طلایی 

سفارش تلفنی محصول

فرش مدرن 700 شانه طرح کهکشان کلاریس کاشان
کد فرش : mcol100433

 فرش مدرن 700 شانه طرح کهکشان کلاریس کاشان 

سفارش تلفنی محصول

فرش فانتزی کاشان طرح گل رز زمینه کرم کلاریس
کد فرش : mcol100429

 فرش فانتزی کاشان طرح گل رز زمینه کرم کلاریس 

سفارش تلفنی محصول

فرش فانتزی کلاریس با طرح گل دار 700 شانه
کد فرش : mcol100428

 فرش فانتزی کلاریس با طرح گل دار 700 شانه 

سفارش تلفنی محصول

فرش فانتزی طرح گل کلاریس با زمینه بادامی
کد فرش : mcol100426

 فرش فانتزی طرح گل کلاریس با زمینه بادامی 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس فانتزی گلدار 700 شانه
کد فرش : mcol100428

 فرش کلاریس فانتزی گلدار 700 شانه 

سفارش تلفنی محصول

فرش مدرن سبک کلاژ با طرح چهره کلاریس
کد فرش : mcol100413

 فرش مدرن سبک کلاژ با طرح چهره کلاریس 

سفارش تلفنی محصول

فرش فانتزی 700 شانه کلاریس طرح کهکشانی
کد فرش : mcol100417

 فرش فانتزی 700 شانه کلاریس طرح کهکشانی 

سفارش تلفنی محصول

فرش فانتزی کلاریس با طرح گلدار
کد فرش : mcol100416

 فرش فانتزی کلاریس با طرح گلدار 

سفارش تلفنی محصول

فرش فانتزی جدید طرح آجری کلاریس
کد فرش : mcol100410

 فرش فانتزی جدید طرح آجری کلاریس 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس مدرن طرح چهل تیکه 700 شانه
کد فرش : mcol100411

 فرش کلاریس مدرن طرح چهل تیکه 700 شانه 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس مدرن و فانتزی طرح آبرنگی
کد فرش : mcol100407

 فرش کلاریس مدرن و فانتزی طرح آبرنگی 

سفارش تلفنی محصول

فرش فانتزی طرح آبرنگی کلاریس
کد فرش : mcol100406

 فرش فانتزی طرح آبرنگی کلاریس 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس فانتزی طرح آبرنگی 700 شانه
کد فرش : mcol1004035

 فرش کلاریس فانتزی طرح آبرنگی 700 شانه 

سفارش تلفنی محصول

فرش مدرن کلاریس طرح آبرنگی 700 شانه
کد فرش : mcol100403

 فرش مدرن کلاریس طرح آبرنگی 700 شانه 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس مدرن طرح قطره آب زمینه طوسی
کد فرش : mcol100430

 فرش کلاریس مدرن طرح قطره آب زمینه طوسی 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس سنتی لاکی 700 شانه
کد فرش : mcol100609

 فرش کلاریس سنتی لاکی 700 شانه 

سفارش تلفنی محصول

فرش ماشینی کلاریس سنتی مدل ترکمن زمینه لاکی
کد فرش : mcol100333

 فرش ماشینی کلاریس سنتی مدل ترکمن زمینه لاکی 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس سنتی طرح حیوانات ۷۰۰ شانه لاکی
کد فرش : mcol100332

 فرش کلاریس سنتی طرح حیوانات ۷۰۰ شانه لاکی 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس سنتی طرح ایلیاتی 700 شانه
کد فرش : mcol100331

 فرش کلاریس سنتی طرح ایلیاتی 700 شانه 

سفارش تلفنی محصول

فرش سنتی کلاریس ماشینی طرح کتیبه
کد فرش : mcol100330

 فرش سنتی کلاریس ماشینی طرح کتیبه 

سفارش تلفنی محصول

فرش طرح کلاریس مدل گبه سنتی زمینه کرم
کد فرش : mcol100328

 فرش طرح کلاریس مدل گبه سنتی زمینه کرم 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس کاشان مدل سنتی طرح گبه
کد فرش : mcol100327

 فرش کلاریس کاشان مدل سنتی طرح گبه 

سفارش تلفنی محصول

فرش سنتی کلاریس طرح بلوچ
کد فرش : mcol100329

 فرش سنتی کلاریس طرح بلوچ 

سفارش تلفنی محصول

فرش طرح گبه قشقایی سنتی کلاریس ۷۰۰ شانه
کد فرش : mcol100326

 فرش طرح گبه قشقایی سنتی کلاریس ۷۰۰ شانه 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس سنتی طرح گبه ترکمن
کد فرش : mcol100325

 فرش کلاریس سنتی طرح گبه ترکمن 

سفارش تلفنی محصول

فرش ماشینی کلاریس سنتی طرح ترکمن زمینه طلایی
کد فرش : mcol100323

 فرش ماشینی کلاریس سنتی طرح ترکمن زمینه طلایی 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس سنتی ۷۰۰ شانه طرح گبه
کد فرش : mcol100322

 فرش کلاریس سنتی ۷۰۰ شانه طرح گبه 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس سنتی مدل ترکمن
کد فرش : mcol100312

 فرش کلاریس سنتی مدل ترکمن 

سفارش تلفنی محصول

فرش سنتی کلاریس 700 شانه طرح ترکمن لاکی
کد فرش : mcol100311

 فرش سنتی کلاریس 700 شانه طرح ترکمن لاکی 

سفارش تلفنی محصول

فرش سنتی کلاریس رنگ قرمز
کد فرش : mcol100310

 فرش سنتی کلاریس رنگ قرمز 

سفارش تلفنی محصول

فرش سنتی کلاریس جدید 700 شانه
کد فرش : mcol100308

 فرش سنتی کلاریس جدید 700 شانه 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس سنتی کاشان ۷۰۰ شانه طرح خشتی کرم
کد فرش : mcol100307

 فرش کلاریس سنتی کاشان ۷۰۰ شانه طرح خشتی کرم 

سفارش تلفنی محصول

فرش کلاریس، تکنولوژی جدید فرش ماشینی

بسیاری از افراد اسم کلاریس را نشینده اند و نمی دانند که فرش کلاریس چیست؟ فرش کلاریس یا چاپی، تکنولوژی جدید فرش ماشینی است که برای اولین بار در کشور ترکیه در سال 1397 رونمایی شد. از این جهت به این بافته، فرش چاپی نیز می گویند؛ چون قابلیت چاپ انواع طرح ها و رنگ ها، روی آن وجود دارد. روش بافت این بافته های مدرن و فانتزی متفاوت است و با تکنولوژی جدید تولید می شوند و طرح های آن نزدیک به واقعیت است و بر خلاف فرش های ماشینی که با الیاف رنگی بافته می شوند تولید این بافته ها چنین نیست.

از نظر تولید این فرش های ماشینی منحصر به فرد هستند و با دستگاه های تخصصی که تعداد آن ها در کشور کم است، تولید می شوند. در تولید دیگر فرش های چاپی بدین صورت است که فرش خام اول بافته می شود و سپس رنگریزی روی آن صورت می گیرد؛ ولی در تولید فرش های کلاریس، بافت و رنگریزی به صورت مستقیم به اعماق ریشه فرش همزمان صورت می گیرد و میزان نفوذ رنگ در این روش تولید بالاست و به اعماق گره ها تمامی رنگ ها نفوذ می کند و رنگ به پشت و رو نفوذ می کند. با فرش ماشینی کلاریس، می توانید طرح و نقشه مورد نظر را به دکوراسیون تان ببرید.

 

فرش کلاریس و ویژگی های آن

فرش کلاریس توانسته است پاسخگوی تمامی سلیقه ها باشد. از ویژگی های فرش کلاریس ماشینی این است که به دلیل استفاده از تعداد رنگ های بالا، بسیار شاد و جذاب است و طرح های آن منحصر به فرد و زیباست. در حالی که فرش های بافت ماشینی نهایتا با 12 رنگ بافته می شوند و از طرفی امکان بافت هر طرح و نقشه ای به صورت کلاریس وجود دارد.

شاید عده ای بر این باور باشند که فرش طرح کلاریس، جزو بافته هایی هستند که در برابر شست و شو مقاوم نیستند و ممکن است رنگ های آن بعد از شست و شو کمرنگ شود؛ در صورتی که چنین نیست و از آنجایی که رنگ مستقیم به ریشه و گره نفوذ می کند و رنگ ها به ریشه تزریق می شوند، پس پاک نمی شوند و به هیچ عنوان رنگ پس نمی دهند و یا کمرنگ نمی شوند.

 

جنس

جنس نخ خاب فرش های کلاریس (نخی که در سطح قالی است و در تماس مستقیم است) از پلی اوژن می باشد. کیفیت بسیار بالا، نرمی و لطافت در سطح قالی، بدون پرزدهی و ضد حساسیت، بدون چین خوردگی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر شست و شو از ویژگی های آن است و ورژن جدیدی از پلی استر است که خیلی سریع خشک می شود و رطوبت و نم را به خود نمی گیرد و در برابر کپک، حرارت و گرما مقاوم است. جنس نخ پود این محصولات، پلی استر است.

 

شانه و تراکم

شانه و تراکم فرش های کلاریس به صورت فرش 700 شانه با تراکم 3300 و 1200 شانه با تراکم 3600 است که هر اندازه شانه و تراکم کلاریس ها بالاتر رود، میزان ظرافت و زیبایی طرح ها بیشتر است و ضخامت آن ها کمتر می شود که برای فرش های کودک کلاریس، بهتر است به صورت 700 شانه تولید شود.

با تولید فرش مدل کلاریس به صورت 700 شانه و 1200 شانه، قدرت انتخاب افراد بیشتر است و می توانند کلاریس را از میان 1200 شانه ها و 700 شانه ها انتخاب کنند که در این بافته ها به دلیل شانه و تراکم بالا، جزییات و نقشه و طرح به خوبی نمایان داده شده است.

 

انواع فرش کلاریس 

اگر به دنبال پدیده خاص و نو در صنعت فرش ماشینی هستید، می توانید به سراغ انواع فرش کلاریس بروید که در طرح ها و مدل های مختلف ارائه می شود و افراد می توانند متناسب با فضا و دکوراسیونشان آن ها را انتخاب کنند. کلاریس ها به صورت طرح های سنتی، مدرن و فانتزی، وینتیج یا طرح کهنه نما، سنتی، آشپزخانه، چهل تیکه و روچک ارائه می شوند.

 

فرش کلاریس مدرن

فرش کلاریس مدرن جزو طرح هایی هستند که در آن ها نقشه های اصیل ایرانی دیده نمی شوند و این طرح های امروزی مناسب برای دکوراسیون های مینیمال و دکوراسیون های مدرنیته است.

در طرح و نقشه این فرش های کلاریس، از عناصر ساده استفاده شده است و بیشتر آن ها دارای طرح های بی نظمی هستند که تقارن در آن طرح ها وجود ندارد.

طرح های فرش مدرن به صورت آبرنگی، طرح هندسی، خطوط نامنظم، طرح پرفروش واگره و... است که طیف جوانان و نوجوانان به سراغ این فرش های مدل جدید می روند. جذابیت و زیبایی طرح های مدرن به دلیل داشتن 22 نخ رنگی در طرح ها و نقشه های آن است و زیبایی، ظرافت، انسجام و توپری آن به دلیل داشتن شانه 700 و تراکم 3300 است.

 

فرش کلاریس کودک

فرش کلاریس کودک به دلیل اینکه با 18 نخ رنگی بافته شده است و در پالت رنگی آن ها 18 رنگ وجود دارد، جذابیت طرح آن بیشتر است و فرش عروسکی کلاریس، قابلیت ست شدن با انواع دکوراسیون ها را دارد و دارای رنگ های شاد و آبرنگی است که مناسب برای سنین کودک و نوزادان می باشد. فرش کلاریس طرح کودک به صورت 700 شانه با تراکم 3300 و با الیاف پلی اوژن هیت ست شده بافته می شود که بدون پرزدهی و ضد حساسیت است و در برابر شست و شو مقاوم است؛ پس والدین نباید نگران این باشند که ممکن است طرح چاپی روی آن بر اثر شست و شو کمرنگ شود. تولید این فرش کلاریس همانند بقیه مدل ها، رنگ به ریشه آن ها تزریق می شود.

فرش کلاریس کلکسیون مدرن و فانتزی در طرح های کودکانه دخترانه، پسرانه، طرح نوزاد و سیسمونی ارائه می شود که این مدل ها را می توانید در طرح های کارتونی، عروسکی، آموزشی و بازی های جذاب خریداری کنید. قیمت فرش کلاریس کودک بر اساس شانه و تراکم، نوع الیاف و ابعاد آن متفاوت است.
یکی از مزیت های فرش های کودک کلاریس نسبت به محصولات بافت کودک این است که این کلاریس های کودکانه در ابعادهای مختلف ارائه می شوند در صورتی که طرح های کودکانه که به صورت بافت تولید می شوند در ابعادهای محدود تولید می شوند.

 

فرش کلاریس چهل تکه

فرش کلاریس چهل تکه الهام گرفته از قالی های دستباف چهل تکه یا کلاژ است که تکه هایی از قالی های مختلف در کنار دوخته شده اند. کلاژها به این دلیل تولید می شدند که فرش های کهنه و قدیمی را از قالی های مختلف، برش می دادند و تکه های قابل استفاده را در کنار هم می دوختند و بدین صورت قالی کلاژ درست می شد و فرش های کلاریس چهل تیکه، جزو طرح های جدیدی است که الهام گرفته از طرح های همین قالی های دستباف چهل تکه و کلاژ است.

در فرش کلاریس چهل تیکه از طرح های مدرنیته و امروزی نیز استفاده شده است و هر تکه از این طرح ها نقش و نگارش با تکه مجاور متفاوت است. این فرش های کلاریس، با 22 نخ رنگی بافته شده اند و شانه آن ها 700 و تراکم طولی شان 3300 است.

 

فرش کلاریس سنتی

در فرش کلاریس سنتی، هنر اصل ایرانی موج می زند. به طرح های سنتی، فرش های کلاسیک نیز می گویند و طرح های آن بر گرفته از قالی های دستباف، گلیم ها و گبه های دستباف است و نقشه های آن از الگوی خاصی پیروی می کنند و در طرح و نقشه آن ها، تقارن وجود دارد و نقش و نگاره های فرش سنتی کلاریس نسبت به مدرن و فانتزی شلوغ تر و پرنگاره تر است.

بافت این طرح های اصیل ایرانی با 20 نخ رنگی، جذابیت طرح و رنگ آن را بیشتر کرده است و تولید آن با شانه 700 و تراکم 3300، زییایی طرح و نگاره آن را زیاد کرده است.

 

فرش کلاریس، مناسب برای تمامی سلیقه ها

فرش های کلاریس مناسب برای تمامی سلیقه ها و دکوراسیون ها است. تولید این فرش های زیبا در طرح های سنتی، مدرن و فانتزی، کودکانه، وینتیج، آشپزخانه است و این مدل های فرش کلاریس، پاسخگوی تمامی نیازها می باشد. اگر برای دکوراسیون خود به دنبال طرح های ترنج دار، طرح های عشایری، طرح افشان و یا خشتی هستید می توانید به سراغ طرح های سنتی بروید. این طرح ها و همچنین فرش های کهنه نمای وینتیج برای دکوراسیون های مجلل و فاخر مناسب است و طرح های مدرن و فانتزی و طرح های چهل تیکه برای دکوراسیون های امروزی و مدرنیزه و مینیمال ایده ال است.

فرش های کلاریس چهل تیکه فضا را بزرگتر نشان می دهند پس اگر دکوراسیون و اتاق شما کوچک است می توانید از این طرح های زیبا استفاده کنید.
اگر خواهان دکوراسیون های تک رنگ یا مونوکروم هستید می توانید از فرش های کلاریس تک رنگ استفاده کنید که به صورت فرش 1200 شانه با تراکم 3600 بافته شده است و این طرح های روچک برای دکوراسیون های مجلل و پذیرایی های فاخر و لوکس مناسب است.

 

قیمت فرش کلاریس کاشان

قیمت فرش کلاریس کاشان بنابر دلایلی بالاتر است؛ ولی گروه تولیدی ساویز بافت توانسته است این فرش های مدل زیبا را به صورت قیمت عمده و تولیدی به فروش برساند.
فرش کلاریس کاشان در شانه و تراکم بالا بافته می شود. قیمت فرش کلاریس که با شانه 1200 و تراکم 3600 بافته می شود بیشتر از قیمت 700 شانه با تراکم 3300 است و تمامی این محصولات با دستگاه پیشرفته و با تعداد نخ رنگی بالا بافته می شوند که هرچه این تعداد نخ رنگی بالاتر رود، به قیمت آن افزوده می شود.

جنس نخ خاب فرش های کلاریس از پلی اوژن است که این نخ، ورژن ارتقا شده الیاف پلی استر است که به مرور زمان و در اثر رفت و آمد، کوفتگی حاصل نمی شود و ماهیت خود را از دست نمی دهند.
ابعاد نیز بر قیمت فرش کلاریس تاثیر گذار است و هراندازه این ابعاد بیشتر باشد به همان اندازه بر قیمت آن افزوده می شود.

 

خرید فرش کلاریس

اگر به دنبال خرید فرش کلاریس هستید می توانید این پدیده جدید ماشینی را از فروشگاه اینترنتی فرش ساویز بافت به صورت مستقیم خریداری کنید.

چرا فروش فرش های کلاریس کاشان بیشتر از دیگر محصولات شده است؟ چون طرح و نقشه مورد نظر را می توانید روی فرش چاپ کنید و در ابعاد مورد نظر خود خریداری کنید. از طرفی، رنگ به ریشه و عمق قالی تزریق می شود و کیفیت بالایی دارد. زیبایی، کیفیت را می توانید در فرش های کلاریس ببینید. پس منطقی است که خرید این فرش های زیبای ماشینی بیشتر شود.

از این رو گروه تولیدی ساویز بافت در کنار ارائه محصولات دیگر، فرش های کلاریس کاشان را در طرح ها و مدل های زیبا متنوع ارائه می دهد و شما می توانید خرید این محصولات را به صورت حضوری یا اینترنتی انجام دهید. خرید شما با ضمانت نامه و گارانتی است و تنوع طرح و رنگ در فرش های کلاریس کاشان بالاست به گونه ای که پاسخگوی نیاز همه مشتریان می باشد.

عکس فرش کلاریس در مدل های سنتی، مدرن، وینتیج و کهنه نما، کودک، آشپزخانه و چهل تکه در وب سایت ساویز بافت که یکی از سایت های فروش فرش در کاشان است به نمایش گذاشته شده است.

حتی می توانید تابلو فرش ماشینی کلاریس را متناسب با طرح و نقشه قالی نیز سفارش دهید و بدین صورت دکوراسیون هماهنگ خلق کنید.