فرش ماشینی درجه یک

فرش ماشینی فرش ترمه ای

کد محصول : lyl1200b12

فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته طرح هلن

5,168,000 تومان

کد محصول : lyl1200b16

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هستی جدید

5,168,000 تومان

کد محصول : amgh150001

فرش 1500 شانه گل برجسته کاشان طرح آریانا

5,740,000 تومان

کد محصول : amgh150002

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح بهار

5,740,000 تومان

کد محصول : amgh150003

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح درنا

5,740,000 تومان

کد محصول : amgh150004

فرش 1500 شانه تراکم 4500 گل برجسته نقشه غزل

5,740,000 تومان

کد محصول : amgh150005

فرش 1500 شانه طرح رکسانا گل برجسته

5,740,000 تومان

کد محصول : amgh150006

فرش 1500 شانه گل برجسته نقشه قصر طلایی

5,740,000 تومان

کد محصول : amgh150007

فرش 1500 شانه ماشینی طرح صدف گل برجسته

5,740,000 تومان

کد محصول : amgh150008

فرش 1500 شانه تراکم 4500 گل برجسته طرح روناک

5,740,000 تومان

کد محصول : amgh150009

فرش 1500 شانه کاشان طرح سایه گل برجسته

5,740,000 تومان

کد محصول : amgh150010

فرش 1500 شانه طرح مانلی گل برجسته

5,740,000 تومان

کد محصول : amgh150011

فرش ۱۵۰۰ شانه طرح شاهکار گل برجسته

5,740,000 تومان

کد محصول : amgh150012

فرش ماشینی ۱۵۰۰ شانه طرح تبسم کاشان

5,740,000 تومان

کد محصول : amgh150013

فرش 1500 شانه گل برجسته نقشه سارینا

5,740,000 تومان

کد محصول : amgh150014

فرش 1500 شانه کاشان طرح سلنا گل برجسته

5,740,000 تومان