فرش ماشینی درجه یک

فرش ماشینی فرش اطلسی

توضیحت رنگ اطلسی

کد محصول : sh1200b01

فرش طرح آذرمهر 1200 شانه گل برجسته

5,168,000 تومان

کد محصول : sh1200b08

فرش طرح صوفی 1200 شانه گل برجسته

5,168,000 تومان

کد محصول : sh1200b09

فرش دلوان 1200 شانه گل‌ برجسته

5,168,000 تومان

کد محصول : sh1200b14

فرش طرح یزدان گل برجسته 1200 شانه

5,168,000 تومان

کد محصول : sh1200b15

فرش ماشینی طرح السا 1200 شانه گل برجسته

5,168,000 تومان

کد محصول : sh1200b16

فرش طرح پیچک ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کاشان

5,168,000 تومان

کد محصول : shs1500b5500

فرش 1500 شانه گل برجسته ترنج دار طرح ساحل

5,740,000 تومان

کد محصول : moh1200b01

فرش طرح عروس 1200 شانه تراکم 3600 گل‌ برجسته

5,168,000 تومان

کد محصول : moh1200b07

فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کاشان طرح گیتی

5,168,000 تومان

کد محصول : moh1200b13

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح جهان

5,168,000 تومان

کد محصول : moh1200b14

فرش طرح خورشید کاشان ۱۲۰۰ شانه گل برجسته

5,168,000 تومان

کد محصول : moh1500b10

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح گل گشت کاشان

5,740,000 تومان

کد محصول : moh1500b12

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح باغ جان

5,740,000 تومان

کد محصول : moh1500b13

فرش ماشینی 1500 شانه طرح باران

5,740,000 تومان